Landsorganisasjonen i Norge

Internasjonale organisasjoner
ILO-sjef Guy Ryder inviterte partene i norsk arbeidsliv til årets ILO-konferanse for å snakke om trepartssamarbeid og den norske modellen.

Fortalte verden om norsk arbeidsliv

Partene i arbeidslivet snakket varmt om den nordiske modellen under et seminar arrangert av ILO i Genève.

Da ILO-sjef Guy Ryder besøkte Norge januar i fjor ble han så imponert over Kristin Skogen Lund og Gerd Kristiansens opptreden på NHO årskonferanse, at han ønsket at resten av verden skulle få lære om de norske erfaringene med trepartssamarbeidet.

Onsdag arrangerte ILO et fullsatt seminar om den norske sosiale dialogen og trepartsamarbeidet under ILO-toppmøtet i Genève.

- Fra LOs side var det viktig å synliggjøre betydningen av et velorganisert arbeidsliv, med sterke parter både på arbeidsgiver- og arbeidstagersiden og myndigheter som tilrettelegger for at vi har velorganiserte forhold i arbeidslivet, sier Hans-Christian Gabrielsen.

- Det var også nødvendig og viktig å peke på hva som kan true denne modellen hvis vi ikke er i stand til å hele tiden passe på og videreutvikle og styrke modellen. Høy organisasjonsgrad, tilrettelegging for et velorganisert arbeidsliv og ikke minst kampen mot sosial dumping var viktig budskap for meg å få fram her i dag.

Direktør i NHO, Svein Oppegaard, understreket betydningen av høy organisasjonsgrad og et godt  topartssamarbeid på bedriftsnivå som forutsetningen for et godt ut trepartssamarbeid.

- Så er det noen kulturelle trekk i Norge som gjør at den modellen vi har valgt passer best i Norge. Det går blant annet på det med konsensustenkning, små forskjeller og at det er stor grad av tillit mellom partene både på bedriftsnivå og på myndighetsnivå, sier Oppegaard.

- For meg var det viktig å formidle hvordan myndighetene ser på trepartssamarbeidet. At trepartssamarbeidet er en måte å organisere samtalen oss i mellom på, og diskutere viktige spørsmål som er viktig for partene men også for myndighetene, sier arbeidsminister Anniken Hauglie.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler