Fagbevegelsen og den nordiske modellens framtid - LO

Landsorganisasjonen i Norge

Faglige rettigheter
Foto: Trond Isaksen

Fagbevegelsen og den nordiske modellens framtid

Den faglige organisasjonsgraden har gått ned i Norden (med unntak av Island). Nedgangen har vært spesielt stor i LO-forbund. Det trengs intet mindre enn en krisebevissthet om dette. Det er en av konklusjonene i den nye SAMAK-rapporten Fagbevegelsen og den nordiske modellens framtid.

Den nordiske modellen er et foregangseksempel for mange andre land. Vi har godt utbygde velferdsstater og et godt arbeidsliv. Arbeiderbevegelsen har gjennom tiår kjempet for at vanlige arbeidstakere får lønninger det går an å leve av, fem ukers ferie, sykelønn og arbeidsledighetstrygd. For å nevne noe.

Men den nordiske modellen er truet. Faste stillinger blir sjeldnere. Midlertidig stillinger og løsere tilknytningsformer til arbeidslivet blir vanligere også i de nordiske landene. Heltidsstillinger med anstendige arbeidsvilkår erstattes av lavtlønnsjobber og ansettelser via SMS. Fagbevegelsens innflytelse minsker og organisasjonsgraden går ned.

Arbeidsgivere og borgerlige partier setter spørsmålstegn ved ideen om kollektive tariffavtaler og dermed setter de spørsmålstegn ved en av den nordiske modellens grunnprinsipper. Rapporten peker på noen dystre utviklingstrekk, men den skisserer også løsninger og den gir dermed også håp. Utviklingen kan snus. Den kan snus fordi den ikke er et resultat av en naturlov. Den er menneskeskapt og den er villet.

Rapporten Fagbevegelsen og den nordiske modellens framtid - organisering og rekruttering er skrevet av Mats Wingborg og er første delrapport i et nytt prosjekt for SAMAK om den nordiske modellen som utføres av Tankesmedjan Tiden i Stockholm. Prosjektet bygger videre på SAMAKs NordMod2030-prosjekt.

Last ned rapporten Facket och den nordiska modellens framtid 

Last ned sammendrag av rapporten på norsk

Flere aktuelle saker

Se alle artikler