Landsorganisasjonen i Norge

Økonomi og sysselsetting
Byggningsarbeidere

En progressiv arbeidslivspolitikk

De nordiske velferdsmodellene er svært vellykkede samfunnsmodeller. De har bidratt til demokratisk stabilitet og svært gode økonomiske resultater. Noe som igjen har ført til en imponerende velstandsøkning. Men hvilke utfordringer står denne samfunnsmodellen overfor? Det er behov for en progressiv arbeidslivspolitikk.

En ny rapport fra SAMAK ser nærmere på hvilke utfordringer den nordiske modellen står overfor, men rapporten foreslår også tiltak for å møte disse utfordringene.

Rapporten peker blant annet på behovet for økt politisk mobilisering, evnen til å integrere nye grupper inn i arbeidsmarkedet, samt å minske lønnsforskjellene mellom kvinner og menn som noe av det mest sentrale fagbevegelsen og de sosialdemokratiske partiene kan gjøre for å bevare den nordiske modellen.

Rapporten En progressiv arbeidslivspolitikk – Den nordiske modellens utfordringer er skrevet av Håkan A. Bengtsson og er andre delrapport i et nytt prosjekt for SAMAK om den nordiske modellen som utføres av Tankesmedjan Tiden i Stockholm. Prosjektet bygger videre på SAMAKs NordMod2030-prosjekt.

Last ned rapporten En progressiv arbeidslivspolitikk – Den nordiske modellens utfordringer

Last ned sammendrag av rapporten på norsk.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler