Landsorganisasjonen i Norge

Internasjonal solidaritet

Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter

Tillitsvalgte og ansatte i norsk og internasjonal fagbevegelse inviteres til å nominere kandidater til Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter. Fristen for å foreslå kandidater er 1. januar 2018.

Siden 2010 har Svenssonprisen gått til personer og organisasjoner som har gjort en særlig innsats for å fremme fagorganisering og faglige rettigheter i verden. Blant prisvinnerne finner vi lærere i Bahrain, gruvearbeidere i Mexico og tekstilarbeidere fra Kambodsja.

Fristen for å foreslå kandidater er 1.januar 2018, men allerede nå er det fritt frem for å nominere folk eller organisasjoner man mener fortjener anerkjennelsen og ressursene som ligger i denne prisen. Kriteriene for vinneren er at det må være en person eller organisasjon som «i særlig grad har virket for å fremme faglige rettigheter og/eller styrke fagorganisering i verden.»

Alle ansatte og tillitsvalgte i norsk og internasjonal fagbevegelse har forslagsrett. Det samme gjelder tidligere prisvinnere og styremedlemmer i organisasjoner som har mottatt prisen.

Vennligst bruk dette skjemaet for å nominere kandidater. Nominasjoner kan også sendes med eventuelle vedlegg til Espen Løken, sekretær for priskomiteen: espen.loken@industrienergi.no.

Mer om prisen her.

Tidligere prisvinnere her.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler