Landsorganisasjonen i Norge

Faglige rettigheter

Arbeidssituasjonen for arbeidsmigrantene i Qatar

Regjeringen i Qatar fortsetter å ignorere kritikk og anbefalinger fra ILO. Nå ber Landsorganisasjonen i Norge den norske regjering om å støtte forslaget om å etablere en undersøkelseskommisjon om Qatar.

I et brev sendt til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, ber LO den norske regjeringen om å støtte forslaget om å etablere en undersøkelseskommisjon om Qatar ("Commision of Inquiry"). Saken skal behandles på ILOs styremøte i mars 2017. 

Situasjonen for arbeidsmigrantene i Qatar
Til tross for løfter fra regjeringen i Qatar om å reformere kafala-systemet, utsettes mer enn 1,8 millioner migrantarbeidere for tvangsarbeid. Kafala-systemet binder migrantarbeiderne til sin arbeidsgiver og det kreves tillatelse fra arbeidsgiveren for at arbeidstakeren skal kunne forlate landet. 

Les hele brevet her!

Qatar har heller ikke gjennomført forbedringer på andre områder ILO har tatt opp. Dette gjelder: 

  • Tiltak for å hindre beslaglegging av pass
  • Arbeidstakernes rett til å bytte arbeidsgiver uten tillatelse fra tidligere arbeidsgiver
  • Tiltak for å hindre at migrantarbeiderne betaler høye rekrutteringsavgifter. Avgiftene bidrar til at mange migrantarbeidere blir gjeldsslaver
  • Tilgang til et rettferdig rettsystem og å unngå et klima av straffefrihet
  • Etablering av et fungerende arbeidstilsyn
  • Sikre stillingsvern for hushjelper; disse blir utsatt for grove rettighetsbrudd
  • Sikre organisasjonsretten for migrantarbeidere

LES OGSÅ: Søkelys på arbeidsmigrasjon i Asia (e-avis)

Må etterkomme ILOs anbefalinger
I 2016 ga ILO regjeringen i Qatar et års frist til å etterkomme ILOs anbefalinger og konklusoner når det gjaldt tvangsarbeid og arbeidstilsyn. For å hindre at regjeringen i Qatar fortsetter å ignorere kritikken og anbefalingene til ILO, som de slå langt har gjort i mange år, er det viktig å opprettholde et politisk press på landet. 

I brevet ber LO om a regjeringen støtter etableringen av en undersøkelseskommisjon om Qatar i mars 2017. 

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler