Landsorganisasjonen i Norge

Midtøsten
LO-leder Gerd Kristiansen Foto: Trond Isaksen

Anerkjenn Palestina som selvstendig stat

LO-leder Gerd Kristiansen sendte 4. november et brev til utenriksminister Børge Brende der hun ber om at Norge anerkjenner Palestina som en selvstendig stat.

Publisert 04.11.14, endret11.11.14 Av: LO - Informasjons- og rådgivningsavdelingen

Bakgrunnen for brevet er Israles planer om å om å bygge 1060 nye leiligheter for bosettere i det annekterte Øst-Jerusalem og den okkuperte Vestbredden.

I brevet skriver LOs leder blant annet:

- Det internasjonale samfunnet må sette en stopper for Israels folkerettsstridige handlinger. Det er viktig at Norge går foran med et godt eksempel og krever at det internasjonale samfunnet tar en mye tydeligere lederrolle. En gjenopptagelse av forhandlingene haster. LO mener at man ved å anerkjenne Palestina som stat vil kunne bidra til å øke presset på partene slik at man kan få forhandlet frem en løsning. Det palestinske folket har rett til selvbestemmelse. LO ber derfor om at Norge anerkjenner Palestina som selvstendig stat.

Les brevet her

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler