Landsorganisasjonen i Norge

DEFS-kongress 2015

Sosial dumping og luftfarten

- Vi kan løfte luftfarten høyt opp på den politiske agendaen nasjonalt og i EU. Vi kan kreve et felles europeisk og internasjonalt regelverk som ivaretar sikkerheten og de ansattes rettigheter. Det sa Peggy Hessen Følsvik på kongressen til Den Europeiske Faglige Samorganisasjon i dag-

Her kan du lese hele innlegget:

 

SOSIAL DUMPING OG LUFTFARTEN

Norsk fagbevegelse er sterkt engasjert i kampen mot sosial dumping. Omfanget av dette har økt kraftig også i vårt land etter utvidelsen av EU i 2004 og i kjølvannet av finanskrisen.

Og der det er sosial dumping, er det også ofte andre former for kriminalitet, som skatteunndragelser, bruk av falsk identitet, menneskehandel og tvangsarbeid.

Slike alvorlige tilstander er avdekket i en rekke bransjer: Bilpleie, fiskeribransjen, transport, landbruk, bygg og anlegg, i helsevesenet og i dagligvarehandelen.

Jeg vil snakke om en spesiell bransje som gir oss særlig grunn til bekymring, nemlig luftfarten.

Konkurransen i internasjonal luftfart har lenge vært økende både som følge av lavprisselskapenes inntog, teknologiske endringer og politiske tiltak.

Tradisjonelt har arbeidstakernes vilkår i og rundt flybransjen i det store og det hele vært gode.

Nå er dette i ferd med å endres, fordi lavprisselskaper uten tariffavtaler dumper lønn og arbeidsvilkår og presser sikkerhetsmarginer i jakten på lavere kostnader.

I stedet for egne ansatte, benytter de seg i stor grad av enkeltpersonforetak, bemanningsbyråer og andre kreative former for undergraving av arbeidstakerrettigheter.

Løse ansettelsesforhold skaper også sikkerhetsutfordringer. Gent-rapporten viser at flygere uten fast jobb, arbeider mer enn tilrådelig og tør ikke rapportere om feil av frykt for å ikke bli reengasjert.

Kampen mot sosial dumping i det norske arbeidslivet er en høyt prioritert oppgave for LO.

Luftfarten er en synlig og voksende næring som kan sette standarder også for andre bransjer og som berører svært mange av oss som kunder.

Nå ser vi at flyselskaper – i jakt på kostnadskutt - i økende grad registrerer seg i land som har de laveste lønningene og minste skattene, og unngår reguleringene i det landet der de opererer.

 Vi har erfaring med grensekryssende bransjer fra tidligere – både fra skipsfarten og landtransporten.

Vi vet at anstendige arbeidsvilkår i disse bransjene krever både nasjonal innsats internasjonalt samarbeid.

Det kan vi gjøre noe med!

Vi kan løfte luftfarten høyt opp på den politiske agendaen nasjonalt og i EU. Vi kan kreve et felles europeisk og internasjonalt regelverk som ivaretar sikkerheten og de ansattes rettigheter.

Den enkleste måten å sikre det er å kreve at flygende personell må være fast ansatt i flyselskapet.

Målet er gode og anstendige lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i luftfarten, faste ansettelser, reell medbestemmelse og god sikkerhet både for crew og passasjerer!

Flere aktuelle saker

Se alle artikler