Landsorganisasjonen i Norge

DEFS-kongress 2015
Gerd Kristiansen og hennes nordiske kolleger har sendt brev til den finske regjeringen, hvor man tar avstand fra angrepene på faglige rettigheter i Finland

Nordisk støtte til finsk fagbevegelse

- I dag er det Finland, o morgen kan det være Danmark eller Norge. Finsk fagbevegelses kamp er vår kamp. Det var budskapet da de nordiske lederne i fagbevegelsen møtte pressen i dag.

På pressekonferansen redegjorde fagbevegelsen i Finland, hvor regjeringen - med støtte fra arbeidsgiverne, har kommet med kraftige angrep på opparbeidede faglige rettigheter.  

Her er brevet som de nordiske hovedorganisasjonene har sendt til den finske regjeringen:

 

NFS ordförandebrev till Finlands regering

NFS och dess medlemsorganisationer tar avstånd från de planer Finlands regering lagt fram om att försvaga arbetstagares rättigheter genom att begränsa avtalsfrihet och den fria förhandlingsrätten. Det innebär inte att vi motsätter oss nödvändiga reformer för att skapa konkurrenskraft och en sund ekonomi utifrån den rådande situationen i Finland. Den bästa lösningen på de rådande problemen nås bäst genom förhandlingar och kollektivavtalsteckning.

Vi konstaterar att om den finska regeringen driver igenom försämringar och förändringar i arbetslivet ensidigt, med de metoder som presenterats, kommer det att ha oförutsägbara samhälleliga konsekvenser såväl i Finland som i resten av Norden.

Förhandlingar mellan jämbördiga parter på arbetsmarknaden är en förutsättning för den nordiska arbetsmarknadsmodellen och grundläggande för den nordiska välfärdsmodellen. Den nordiska modellen är en av de mest framgångsrika modellerna för att uppnå tillväxt, konkurrenskraft och hantera strukturförändringar under socialt acceptabla förhållanden. Den nordiska kollektivavtalsmodellen garanterar också stabilitet och en förutsägbar framtid.

De metoder och det agerande som Finlands regering väljer, för att försämra villkor och uppnå förbättrad konkurrenskraft kränker den nordiska avtalsmodellen och äventyrar den fria förhandlingsrätten. Många internationella avtal och regleringar garanterar föreningsfrihet och rätten att förhandla kollektivt om arbetsvillkor. ILO:s kärnkonventioner nr 87 och 98, Europakonventionen, Europeiska sociala stadgan och FN: s konventioner om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) och om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR) är sådana exempel.

Finska regeringens planer att inskränka och begränsa rätten till fria förhandlingar genom påtvingad lagstiftning och förbud är ett angrepp på den finska och nordiska modellen. Det kan vi inte acceptera.

Vi i den nordiska fackföreningsrörelsen uppmanar därför den finska regeringen att dra tillbaka förslagen som inskränker på den fria förhandlingsrätten och grundläggande demokratiska rättigheter i arbetslivet. Fackföreningsrörelsen är beredd att ta ansvar och söka gemensamma lösningar genom förhandlingar och överläggninigar.

NFS samlar de nordiska fackliga centralorganisationerna som tillsammans representerar 9 miljoner fackliga medlemmar i alla nordiska länder. Finländska 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler