Landsorganisasjonen i Norge

DEFS-kongress 2015
Leder i LO Stat, Tone Rønoldtangen.

Mot lovfestet minstelønn

- Det må være opp til hvert enkelt land å bruke det regime for fastsettelse av minstelønner som passer best og som er i tråd med landets system og tradisjon. Det sa LO Stats leder Tone Rønoldtangen på DEFS-kongressen.

Rønoldtangen pekte på at kollektive avtaler er fagbevegelsens viktigste redskap og advarte mot innføring av en lovfestet minstelønn.

Her kan du lese innlegget i sin helhet:

- I de nordiske land er det stor enighet om at det er partene i arbeidslivet som har ansvar for lønnsdannelsen i samfunnet. Denne rollen gir oss innflytelse - fordi vi er viktig i styringen av landets økonomi.

Kollektive avtaler er fagbevegelsens viktigste redskap for å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår.

I Norden er det partene i arbeidslivet som, gjennom kollektive avtaler, fastsetter minstelønnssatsene innenfor de enkelte bransjer.

Svekker vi tariffavtalene gjennom å gi fra oss innflytelse over minstelønnen, svekker vi også fagbevegelsens muligheter til å verve og beholde medlemmer.

Og det er de arbeidstakerne som allerede er lavtlønnede og som står svakt i arbeidsmarkedet som blir taperne.

Det vil også bli ekstra vanskelig å heve de kollektive minstesatsene gjennom forhandlinger så lenge de nasjonalt fastsatte satsene ligger under og ”bremser” lønnsutviklingen.

 

Også vi har useriøse arbeidsgivere som lønner svært lavt og ikke forholder seg til lover og avtaler. Disse vil nok heller ikke forholde seg til en nasjonal eller europeisk fastsatt minstelønn, så lenge de får arbeidstakere til å arbeide på dårligere vilkår.

Vi har forståelse for at man i andre land ønsker en lovbeskyttet minstelønn og at noen anser det fornuftig å lage et europeisk rammeverk for nivået på denne. Men et eventuelt slikt system kan ikke brukes i land hvor fagbevegelsen ikke ønsker det.

Det må være opp til hvert enkelt land å bruke det regime for fastsettelse av minstelønner som passer best og som er i tråd med landets system og tradisjon. Vi mener vår viktigste oppgave er å styrke kollektivavtalens betydning og dermed fagbevegelsens innflytelse.

Fagorganisasjonene i hele Norden står bak dette kravet! 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler