Landsorganisasjonen i Norge

DEFS-kongress 2015

Krever mer åpenhet i TISA-forhandlingene

DEFS-kongressen markerte i dag motstand mot de pågående TISA-forhandlingene.

TISA-avtalen (Trade in Services Agreement) er en avtale om handel med tjenester. Totalt 51 land er med i forhandlingene, inkludert Norge.

Mange frykter at en slik avtale vil føre til at offentlige tjenester åpnes for private markedsaktører, og at avtalen skal gjøre privatisering og liberalisering i offentlige tjenester irreversibel.

Viktig med åpenhet
Årets DEFS-kongress markerte torsdag mot innholdet i avtalen og det utstrakte hemmeligholdet rundt forhandlingene og innholdet i avtalen.

I en uttalelse understreket kongressdelegatene viktigheten av at forhandlingene må foregå i åpenhet, at forhandlingsdokumenter må publiseres, så offentligheten og sivilsamfunnet kan informeres i god tid. I uttalelsen heter det også at demokratisk valgte institusjoner, som EU-parlamentet og de ulike nasjonalforsamlingene må involveres i prosessen.

- Et tydelig signal
- Dette er et tydelig signal til europeiske regjeringer, også den norske, må ta innvendingene fra fagforeningene på alvor. Forhandlinger foregår bak lukkede dører, helt uten innsyn, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

Hun viser til at det er viktig at offentlige tjenester, som helse- og sosialtjenester, utdanning og vannforsyning beskyttes mot den typen unødvendig liberalisering eller privatisering som TISA-avtalen legger opp til.

Støtter LOs syn
- For LO er det viktig at en TISA-avtale ikke svekker det politiske handlingsrommet knyttet til kontroll og styring med tjenester i offentlig sektor og velferdstilbudet slik det er definert i Norge. Det må ikke legges hindringer for å regulere forhold som forbrukerbeskyttelse, helse, sikkerhet, miljø og arbeidstakerrettigheter. Dette har vi nå ETUCs støtte for, sier Kristiansen.

LO-sekretariatet vedtok tidligere i år en uttalelse som understreket at markedene for helse- og omsorgstjenester, offentlig utdanning og sosiale velferdstjenester ikke må åpnes fra norsk side for utenlandske tilbydere under TISA.

Les ETUC-uttalelsen om TISA her.

Les LO-sekretariatets uttalelse om TISA her.Flere aktuelle saker

Se alle artikler