Landsorganisasjonen i Norge

500 europeiske fagforeningsledere møtes i Paris

Fagforeningsledere fra hele Europa samles i Paris fra tirsdag 29. september til fredag 2. oktober når Den europeiske faglige samorganisasjonen (DEFS) avholder sin 13. ordinære kongress.

LO-leder Gerd Kristiansen leder delegasjonen på sju delegater fra norsk LO: Tor-Arne Solbakken, nestleder i LO, Kent Rune Pedersen, ungdomsrådgiver i LO, Peggy Hessen Følsvik, førstesekretær i LO, Mette Nord, leder i Fagforbundet, Arve Bakke, leder i Fellesforbundet og Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat

Bakteppet for kongressen er den pågående krisen i Europa – med høy arbeidsledighet, sterk migrasjon og svak økonomi, samt forberedelsene til FNs klimatoppmøte som avholdes to måneder senere i samme by.  

Kongress hvert fjerde år
DEFS-kongressen avholdes hvert fjerde år, og er en stor begivenhet og viktig møteplass for europeisk fagbevegelse.  Hit kommer 500 fagforeningsledere for nærmere 90 nasjonale organisasjoner fra 39 europeiske land, samt europeiske og nasjonale politiske ledere.  

Blant innlederne kan nevnes:

  • Francois Hollande, Frankrikes president og Anne Hildago, ordfører i Paris
  • Jean-Claude Juncker, president i EU-kommisjonen og Martin Schulz, president i EU-parlamentet og Marianne Thyssen, EU-kommisjonær for arbeid og sosiale saker
  • En rekke nasjonale forbundsledere, herunder Reiner Hoffman, DGB Tyskland og Frances O'Grady, TUC i Storbritannia
  • Guy Ryder, generaldirektør i ILO
  • Sharan Burrow, leder av ITUC, Den internasjonale faglige samorganisasjonen.

På programmet:

  • Valg av ny ledelse i DEFS
  • Et nytt manifest "Kvalitetsjobber, arbeidstakerrettigheter og rettferdig fordeling", med krav om ny politikk for økonomisk vekst, et mer rettferdig samfunn og økonomisk styring, spesielt i eurosonen.
  • Klimaforandringene – med støtte til en ambisiøs klimaavtale og krav om rettferdig omstilling for arbeidstakere
  • Arbeidstakernes styrerepresentasjon, minstelønn, den europeiske sentralbankens mandat, skatt på finanstransaksjoner, TTIP, og framtidens europeiske fagbevegelse.

Kongressen er åpen for media.

 
Kongressens webside har mer informasjon

Flere aktuelle saker

Se alle artikler