Landsorganisasjonen i Norge

DEFS-kongress 2015

- Flyktninger må integreres i arbeidsmarkedet

- Vi kan hjelpe flere - men vi må ha fokus på hvordan flyktningene kan integreres i det norske arbeidsmarkedet og bidra til vekst og velferd. Det sa Fagforbundets leder Mette Nord på DEFS-kongressen.

Kongressen til Den Europeiske Faglige Samorganisasjon diskuterte i dag flyktningesituasjonen i Europa og vedok en uttalelse som krever økt innsats for flyktningene.

Fagforbundets leder, Mette Nord tok ordet på vegne av den norske LO-delegasjonen.  Her kan du lese innlegget i sin helhet.

FLYKTNINGER MÅ INTEGRERES I ARBEIDSMARKEDET

Europa opplever den alvorligste flyktningkrisen siden 2. verdenskrig. Det påvirker oss alle, og vi har et ansvar for å hjelpe de som rammes av krigens grusomhet. Som fagbevegelse har vi hatt frihet, likhet og solidaritet som ledetråd og det er nå våre kjerneverdier blir testet.

En halv million desperate mennesker er på vei inn i Europa, på flukt fra krig, nød og elendighet i Syria, Afghanistan og Irak. Samtidig krangler Europas ledere om hva vi skal gjøre med dem. Det er ikke holdbart. De europeiske landene er blant verdens rikeste og tryggeste, og særlig gjelder det Norge. Derfor har vi en plikt til å hjelpe de som kommer til oss.  Det norske folk vil bidra til å ta dem imot.  

Europeiske politikere diskuterer hvordan man skal fordele 160.000 flyktninger som har kommet til blant annet Ungarn, Hellas og Kroatia. Det holder ikke når ca. en million mennesker har Europa som mål. Uten klare og effektive vedtak fra EU vil kaoset fortsette.

Nylig oppfordret FNs partssammensatte organ for arbeidsmarkedsspørsmål, ILO, fagforeninger og arbeidsgivere om sammen å finne løsninger på den situasjonen som har oppstått. Det handler blant annet om å sikre tilgangen til flere og bedre jobber for de som flyter og migrerer. Dette har nordisk fagbevegelse sluttet seg til. Temaet må være gjenstand for diskusjonen i den sosiale dialogen, trepartssamarbeidet, i Europa og i Norge..

Det betyr blant annet at vi må åpne arbeidsmarkedet slik at de kan bruke sine evner og sine ressurser til å forsørge seg og sine familier og bli bidragsytere til økonomisk vekst og velferd. 

Det trengs målrettet innsats for å integrere flyktninger i arbeidsmarkedetVi må finne løsninger på dette sammen.

DEFS-kongressens uttalelser om flyktningesituasjonen

Samleside om DEFS-kongressen

Flere aktuelle saker

Se alle artikler