Landsorganisasjonen i Norge

DEFS-kongress 2015
LO-leder Gerd kristiansen talte for økt likestilling i arbeidslivet. Foto: magne Svendsen

- Anstendig arbeid og en lønn å leve av

Vårt mål er arbeid til alle. Men ikke bare det: Mennesker skal ha anstendige arbeidsvilkår - inkludert ei lønn å leve av. Det sa LO-leder Gerd Kristiansen på kongressen til Den Europeiske Faglige Samorganisasjon i dag.

Her kan du lese hele innlegget

Dirigenter, kjære kongress

Som leder i LO-Norge har jeg ett overordnet mål for min virksomhet:
Alle skal ha et arbeid å gå til
Over hele verden er dette fagbevegelsens mål.

Det er fordi vi vet at arbeid er den viktigste kilden til velferd og økonomisk trygghet.

Vårt mål er arbeid til alle. Men ikke bare det: Mennesker skal ha anstendige arbeidsvilkår - inkludert ei lønn å leve av.

For alle oss som er samlet her, er dette selvsagt. Ser vi tilbake i tid, har ikke dette alltid vært tilfellet – verken i Norge eller i mange andre land.

Det vanlige i Europa var at mannen stod for familiens inntekt – mens kvinnen tok seg av barna, de gamle og andre som trengte omsorg.

Selv etter framveksten av velferdsstaten, har kvinner tatt hovedansvaret for familien – og kombinert dette med deltidsjobb!

Kjære kamerater!

En deltidsjobb er ikke nok hvis du skal ha ei lønn å leve av.

Et samfunn der kvinner er mindre i stand til å tjene til livets opphold enn menn, er IKKE et likestilt samfunn.

Vi, som representerer fagbevegelsen i år 2015, må ikke trå feil i denne saken:

Vårt mål må være et arbeidsliv der kvinner og menn deltar på like vilkår.

Det innebærer et arbeidsliv som gjør det mulig for både kvinner og menn å kombinere en fulltidsjobb med omsorgsoppgaver. Vi er glad for at DEFS har tatt inn at vi skal arbeide for dette i sitt forslag til handlingsprogram paragraf 231.

Bare når vi gjør det kan vi, med hånden på hjertet, si at vi jobber for likestilling mellom kvinner og menn.

Kjære kongress

La meg understreke dette: For mange kvinner er deltid den eneste mulige løsningen på tidsklemma. Men frivillig deltid må ikke være løsning vi i fagbevegelsen promoterer!

For hva betyr det?

  • Det betyr lavere lønninger
  • Det betyr lavere pensjon 
  • Det betyr at i stedet for å kreve et arbeidsliv og samfunnsliv der det ER mulig å kombinere fulltid og omsorg, så overlater vi til enkeltindividene å ta kostnadene.

Og hvem er det som da tar de kostnadene?

Jo - det er kvinnene 

Vårt mål er at alle arbeidstakere skal kunne tjene en anstendig lønn.  Og med alle arbeidstakere mener vi også alle kvinnelige arbeidstakere.

Selvsagt gjør vi det!

 

Takk for oppmerksomheten!

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler