Landsorganisasjonen i Norge

DEFS-kongress 2015
LO-delegat Kent Rune Pedersen engasjerte seg i kampen mot ungdomsarbeidsløsheten på DEFS-kongressen i Paris.

- Økt innsats mot ungdomsarbeidsløshet

- Skal vi skape nye arbeidsplasser må vi ha med nye tanker, nye ideer og nye måter. Derfor vil ungdommen være helt avgjørende for hvordan den økonomiske krisen kommer til å ende. Det sa LO-delegat Kent Rune Pedersen på DEFS-kongressen

Ungdomsarbeidsløshet og ungdomsarbeid stod helt i sentrum da over 500 falige ledere fra hele Europa møttes for å blant annet diskutere arbeidsløsheten og den økomiske krisen.  

Først ute av de norske delegatene var LO-delegat og ungdomsrådgiver Kent Rune Pedersen - som engasjerte seg i debatten om ungdom og arbeid.

Her kan du lese hele innlegget:

Kamerater!

Flere nylig iverksatte tiltak eller påbegynte reformer som vi har hørt her nå vil gi bedre virkemiddelapparat også overfor grupper av ungdom. LO i Norge har lenge vært en pådriver for å få på plass en ungdomsgaranti, I Norge har vi implementert det, og vi vet at mange andre land har jobbet hardt for å implementert det. Når det er sakt så må vi huske på at en ungdomsgaranti er ikke løsningen alene for å få ungdom i jobb, men et av flere verktøy som krever oppfølging, og en plass å sette ungdom. derfor er det viktig å se ungdom i den helhetlige bilde når vi snakker om verdiskapning og økonomisk vekst.

I Norge har vi erfart at dersom myndighetene bruker penger på opprustning og vedlikehold av velferdsgoder og byggemasse resulterer det i mange tilfeller arbeidsplasser for unge. Det sørger for at bedrifter får de ordrene de trenger, både i privat og offentlig sektor som fører til et behov for økt rekruttering av unge mennesker. derfor er det viktig å tenke tiltak sammenhengende med utdanning. Yrkesutdanningen må gjenspeile behovet i arbeidsmarkedet og arbeidsmarkedet må se nytteverdien av økt rekruttering av gode fagarbeidere og ikke
bare fokusere på å sette ungdom opp i mot hverandre og at det er midlertidige ansettelser som avgjør om noen er verdige for et arbeid eller ikke.

Ungdom trenger stabile rammer for og kunne utvikle seg og næringer trenger utviklingsdyktige arbeidere for å kunne utvikle seg.
I en krise slik vi ser Europa nå må vi omstille oss. Skal vi sammen som et felleskap komme ut av denne krisen må vi sette krav til tiltak fra myndighetene i ladene og EU. Samtidig må vi etablere et partssamarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter fra Nasjonalt helt ned til lokalt i distriktene som har som oppgave å følge opp blant annet ungdomsgaranti samt å drøfte rekruttering og rammer for ungdom i arbeidslivet.

Kamerater!
Tiden er inne for å skape en ny fremtid.
Skal vi skape nye arbeidsplasser må vi ha med nye tanker, nye ideer og nye måter. Derfor vil ungdommen være helt avgjørende for hvordan krisen kommer til å ende. jo raskere vi kan øke rekrutteringen av unge inn i arbeidslivet, jo raskere kan vi komme oss ut av denne krisen.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler