Landsorganisasjonen i Norge

DEFS-kongress 2015

- Manglende kvinneprofil på kongressen

Leder i LO Stat, Tone Rønoldtangen fikk rungende applaus på DEFS-kongressen da hun kritiserte manglende kvinneprofil i sammensetningen av paneldebattene.

Flere av paneldebattene under DEFS-kongressen har utelukkende bestått av menn.  Det har fått de norske LO-delegatene til å reagere.

- Det er nødt til å bli en endring på dette ved neste kongress, sier Tone Rønoldtangen til Radio Riks.  Det er fint at mange menn snakker positivt om likestillingssaker - men det er viktig at også kvinners persoektiv kommer frem i plenums diskusjonene.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler