Landsorganisasjonen i Norge

DEFS-kongressen 2015

Den europeiske faglige samorganisasjon (DEFS) samler over 500 delegater til kongress i Paris i perioden 29. september til 2. oktober.

På programmet

  • Valg av ny ledelse i DEFS
  • Et nytt manifest "Kvalitetsjobber, arbeidstakerrettigheter og rettferdig fordeling", med krav om ny politikk for økonomisk vekst, et mer rettferdig samfunn og økonomisk styring, spesielt i eurosonen.
  • Klimaforandringene – med støtte til en ambisiøs klimaavtale og krav om rettferdig omstilling for arbeidstakere.
  • Arbeidstakernes styrerepresentasjon, minstelønn, den europeiske sentralbankens mandat, skatt på finanstransaksjoner, TTIP, og framtidens europeiske fagbevegelse.

DEFS er LOs viktigste kanal for bedre arbeids, sosial-, utdannings- og likestillingspolitikk i Europa og EU

Gerd Kristiansen LO-leder

Nyheter fra DEFS-kongressen

Flere aktuelle saker

Dag for dag

DEFS-kongressen 29. september - 2. oktober