Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidstid
LO-leder Gerd Kristiansen Foto: Trond Isaksen

Regjeringen starter i feil ende

- Jeg synes det er trist at de som kjenner arbeidslivet best blir utelatt når regjeringen nå setter ned sitt arbeidstidsutvalg, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

I statsråd i dag ble det nedsatt et ekspertutvalg som skal se på hvordan vi organiserer arbeidstiden i dag opp mot hva som vil være framtidas behov.

- Nok en gang utelater regjeringen nok engang utelater partene i arbeidslivet når den skal utrede et spørsmål som er svært viktig for dem. Det er typisk for denne regjeringen å avpolitisere viktige spørsmål. Vi så det samme da produktivitetskommisjonen ble oppnevnt, sier LO-lederen.

- Når det gjelder mandatet, er vi undrende til formuleringer om at utvalget skal vurdere forholdet mellom lovregulering og regulering i tariffavtaler. Skal man ha et slikt fokus burde partene involveres. Ingen kjenner avtalene bedre enn LO og NHO, legger hun til. 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler