Landsorganisasjonen i Norge

Foto: Trond Isaksen Foto: Trond Isaksen

Regjeringen åpner for søndagsåpne butikker

290 000 ansatte kan med Regjeringens forslag få en ny dag på vaktlista.

Varehandel er Norges største næring i privat sektor målt etter antall sysselsatte, med 367 000 ansatte.

I dag jobber allerede 46 000 ansatte i virksomheter som holder dørene åpne på søndager. Dette kan være små matbutikker, bensinstasjoner og lignende.

Med full åpning i varehandelen på søndager vil dette antallet øke med ytterligere 200 000 ansatte. Summen utgjør 59 prosent av alle bransjens ansatte, anslår Fafo

I tillegg regner Fafo med at 45 000 ansatte i andre bransjer må forholde seg til en ny ukentlig arbeidsdag. 

– Totalt vil 290 000 ansatte bli eksponert for søndagsarbeid som følge av søndagsåpne butikker. Dette utgjør omlag 11 prosent av hele det norske arbeidsmarkedet, forteller Fafo-forsker Bård Jordfald.

 Les mer på Arbeidslivet.no

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler