Landsorganisasjonen i Norge

Hvor mange må jobbe for at butikkene skal kunne være søndagsåpne?

Fredag 27. februar la Fafo fram rapporten "Arbeidskraftbehov ved søndagsåpne butikker". Hvis regjeringen får det som den ønsker, vil svært mange flere måtte belage seg på søndagsarbeid.

- Det er dramatiske tall Fafo har funnet fram til i rapporten, sier LOs førstesekretær Peggy Hessen Følsvik. – Et vesentlig antall arbeidstakere kan ende opp med en uke bestående kun av hverdager.

Her kan du lese rapporten

I notatet ser Fafo på søndagsåpne butikker og virkninger dette vil ha på arbeidsmarkedet. I tillegg til de ansatte i varehandelen som vil berøres av regjeringens forslag, vil en lovendring også berøre blant annet frisører, cafémedarbeidere, næringsmiddelindustri, renhold og vektere. 

- Regjeringen må høre på organisasjonene i arbeidslivet, både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden som sier nei at butikkene skal få en generell tillatelse til å holde åpent på søndager, sier Hessen Følsvik.

Rapporten er laget etter ønske og finansiering av LO, Handel og Kontor, Norsk Nærings- og nytelsesmiddelforbund, Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Transportarbeiderforbund. 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler