Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidstid
Roger H. Heimli fra LOs ledelse understreker at hvor stor del av beredskapsvakten som iberegnes i arbeidstiden har stor relevans for arbeidstakernes helse, samt for sikkerhet og risiko for ulykker.

Arbeidstid er en viktig arbeidsmiljøfaktor

- Hvor stor del av beredskapsvakten som iberegnes i arbeidstiden har stor relevans for arbeidstakernes helse, samt for sikkerhet og risiko for ulykker, sier Roger H. Heimli, LOs andre nestleder .

Publisert 12.02.18, endret13.02.18 Av: LO - Informasjons- og rådgivningsavdelingen

LO mener at behandlingen av uenighet om beregningsmåte ved bedskapsvakt fortsatt skal ligge i Arbeidstilsynet. Det kommer fram av LOs høringssvar til Høring om endringer i arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid for beredskapsvakt utenfor hjemmet.

- Verneperspektivet er sentralt, og er åpenbart relevant for vurderingen av belastningen ved beredskapsvakten. Dette ligger klart innenfor Arbeidstilsynets kompetanse.

Departementet argumenterer for at tvisteløsningsnemnda egner seg til å behandle slike saker ut fra at dette er en interessetvist mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og at det er nærliggende at et partsrepresentert organ bør løse tvisten. Departementet skriver at ved at tvisteløsningsnemnda fastsetter beregningsmåten, vil partene i større grad bli tillagt ansvar for å finne en løsning på uenigheten.

- Etter LOs oppfatning kan en slik løsning heller virke konfliktfremmende. Alternativet er å beholde dagens ordning der en nøytral instans, uavhengig av partene i arbeidslivet, behandler slike saker, sier Heimli.

Les LOs høringssvar her

Flere aktuelle saker

Se alle artikler