Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidstid
Peggy Hessen Følsvik i LOs ledelse Foto: Trond Isaksen

- Skjønner ikke regjeringen

Regjeringen åpner for søndagsåpne butikker, på tross av massiv motstand. -Jeg synes det er rart at regjeringen går inn for dette, uten at partene er hørt og saken er utredet, sier LOs førstesekretær, Peggy Hessen Følsvik.

- Det er et lite familievennlig forslag, som ikke tar hensyn til de ansatte og deres behov, eller butikkene og deres ønsker, legger hun til.

Under et møte med partene i arbeidslivet i dag at regjeringen la frem sine forslag for å la butikkene holde åpent på søndager. Dette skjer mot både arbeidsgivernes og arbeidstakernes vilje.

- Handel og Kontor har sammen med Virke bedt regjeringen om å sette ned et partssammensatt utvalg for å se på dette. Det har ikke blitt gjort. Det er nok et eksempel på at regjeringen bare turer frem, sier Følsvik.

Hun viser til at det ikke er noe stort ønske blant folk om søndagsåpne butikker. Samtidig som konsekvensene ikke er vurdert.

- Vi mener eventuelle regelendringer må være kunnskaps- og faktabasert. Det er ikke dette forslaget, sier Følsvik.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler