Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsrett

Ikke "closed shop" i norske havner

Dommen har falt i Sosialrettskomiteen i Europarådet: Sosialrettskomiteen har avvist Bedriftsforbundets anklager om at praksisen i norske havner utgjør en form for organisasjonstvang i strid med menneskerettighetene

- Dette er gledelig, men helt som forventet. Sosialrettskomiteen stadfester at Bedriftsforbundet tar feil når de hevder at havnearbeidere må være organisert i Norsk Transportarbeiderforbund for å få arbeid i norske havner, sier LO-advokat Håkon Angell. – Det praktiseres organisasjonsfrihet i norske haven, det vil si at den negative organisasjonsretten ikke er krenket. Påstandene fra Bedriftsforbundet er ugrunnet og udokumentert og nå grundig tilbakevist i Europarådet.

 De samme anklagene mot den norske stat er også blitt framsatt i Holship-saken.

- Heller ikke her er det noen dokumentasjon på påstanden, sier Håkon Angell, og håper man nå kan konsentrere seg om andre tema i Holship-saken som verserer for Høyesterett

 Les dommen her.

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler