Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsrett
Foto: Magne Svendsen

Historieløst å ville begrense streikeretten

- Kristin Clemets tanker om å begrense streikeretten er hverken særlig moderne eller originale, og heller ikke forenelig med grunnleggende menneskerettigheter som Norge er bundet av, skriver Atle Sønsteli Johansen, leder, Juridisk avdeling, LO i innlegg i dagens Aftenposten.

Les innlegget i sin helhet her

Historieløst å ville begrense streikeretten

Civita-leder Kristin Clemet foreslår i Aftenposten 30. oktober at streikeretten for offentlig ansatte bør begrenses.

Det er ikke nye tanker. Tilsvarende har vært gjennomført blant annet i Tyrkia, hvor en tyrkisk domstol slo fast at en fagforening ikke hadde streikerett etter tyrkisk lovgivning. Saken ble brakt inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, som kom til at generelt å unnta offentlig ansatte fra forhandlings- og streikerett, vil være i strid med grunnleggende menneskerettigheter.

Det er ikke akseptert, hverken etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen eller ILOs konvensjoner å innføre begrensninger i streikeretten ut fra egne nasjonale krav. I demokratiske land er det ikke en oppgave for nasjonale myndigheter eller domstoler å avgjøre om en streik er rimelig eller forholdsmessig. Dette er partenes ansvar.

Clemet tar dessuten feil når hun tar Paal Berg til inntekt for sitt syn om å begrense streikeretten. Venstremannen Berg var en sterk motstander av å innføre bruk av statlig tvungen voldgift i tariffoppgjør. Han så at det ikke ville bli frie forhandlinger hvis partene i arbeidslivet ikke kunne bruke kampmidler, streik og lockout.

Clemets tanker om å begrense streikeretten er hverken særlig moderne eller originale, og heller ikke forenelig med grunnleggende menneskerettigheter som Norge er bundet av.

Atle Sønsteli Johansen, leder, Juridisk avdeling, LO

Flere aktuelle saker

Se alle artikler