Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsrett

- Skuffende dom i Høyesterett

Transportarbeiderforbundets boikott i Drammen havn er ulovlig, ifølge Høyesterett.

Med 10 stemmer mot 7 har Høyesterett kommet til at boikotten som Norsk Transportarbeiderforbund i 2013 varslet overfor Holship Norge er ulovlig.
 
- Vi er skuffet over at flertallet har bedømt fortrinnsretten slik den utøves gjennom administrasjonskontoret i Drammen havn er i strid med etableringsretten etter EØS-avtalen, sier LO-advokat Håkon Angell.
 
Flertallet i Høyesterett kom til at selv om boikottens overordnede formål er å ivareta arbeidstakerinteresser, er det primære formålet å hindre Holship i å etablere seg innen laste- og lossevirksomhet i Drammen havn. Dette mener flertallet ikke kan rettferdiggjøre restriksjoner på den frie bevegelighet i EØS.
 
- Saken har ingen konsekvenser for andre tariffavtaler i Norge, understreker Angell. Høyesterett har også fastslått i dommen at organisasjonsfriheten, herunder streikeretten, nå er grunnlovsfestet gjennom grunnloven § 101.
 
LO og Norsk Transportarbeiderforbund vil nå vurdere hvordan havnearbeidernes fortrinnsrett, fastslått gjennom ILO-konvensjon 137, kan videreføres.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler