Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsmiljø

Kutt i sykelønn - sykelønnskalkulator

Tryggheten din når du er syk er i spill ved dette valget. Både Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre og åpner i sine programmer for å endre dagens sykelønnsordning med full lønn under sykdom.

Vi ba medlemmene fortelle hva sykelønnsordningen betyr for dem og deres familier. Rundt 1300 mennesker sendte inn sine historier. Les mer om noen av historiene på ikkerorsykelonna.no/

5 grunner til at man ikke bør svekke sykelønnsordningen

Hvilken modell som eventuelt skal erstatte den vil de ikke si før valget. Alternativene kan være et kutt i den prosenten du får når du er syk. Det kan også være en eller flere dager uten sykelønn i det hele tatt - såkalt karensdager. Her ser du hvor mye det kan koste deg å være borte fra jobben hvis du blir syk. "

kr

Ditt brutto tap i sykelønn er kr

kr
%

Ditt brutto tap i sykelønn er nok

Denne kalkulatoren gjelder for tap ved kutt i sykelønn. NAV utbetaler ikke sykepenger for sykepengegrunnlag utover 6 ganger folketrygdens grunnbeløp G=93 634 kr fra 1. mai i år. 6 G=561 804 kr tilnærmet lik 560 000 kr. I en del virksomheter dekker arbeidsgiveren beløp utover dette. I kalkulatoren vil derfor tapet i folketrygden ikke øke om inntekten øker utover 560 000 kr.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler