Landsorganisasjonen i Norge

Midlertidige ansettelser
LO-sekretær Trude Tinnlund mener forslagene fra regjeringen ikke vil oppfylle formålet om å begrense innleie og støtte opp under faste ansettelser.

Vil ikke føre til begrenset bruk av innleie

- Forslagene slik de er utformet, vil ikke oppfylle formålet om å begrense innleie og støtte opp under faste ansettelser, sier LO-sekretær Trude Tinnlund. Denne uka avga LO sitt høringssvar til Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansatte, midlertidig ansatte i og innleie fra bemanningsforetak.

LO er enig med Arbeidsdepartementets situasjonsbeskrivelse; det har utviklet seg en praksis med økt bruk av ansettelsesformer som ikke gir forutsigbarhet for arbeid og dermed lønnsinntekt.

- Dette gjelder særlig i bransjer med stort innslag av innleide arbeidstakere og i bransjer der organisasjonsgraden er lav. Dessverre vil departementets forslag på flere områder gjøre situasjonen verre, sier Tinnlund.

LO mener et sentralt problem med regjeringens forslag til ny definisjon av faste ansettelser er at den ikke inkluderer ukentlig og månedlig arbeidstid.

- Vi frykter det vil bety store muligheter for omgåelser. Konkretisert arbeidstid er selve essensen i å ha en forutsigbarhet for arbeid og lønn. Forslaget vil gi omgåelser i form av små deltidsstillinger med gjennomsnittsberegning over lengre tid, opp til 52 uker, noe som vil skyve byrdene over på arbeidstakerne.

Departementet ber om tilbakemelding på om å innføre en kvotebegrensning på andelen innleide til 10-15 prosent. Vil en slik kvote møte utfordringene på området samtidig som virksomhetene beholder noe fleksibilitet? LO støtter ikke forslaget om kvotebegrensninger.

- Forslaget vil ikke bidra til å begrense innleiebruken og gjennom dette støtte opp om faste og direkte ansettelser. Det finnes andre tiltak som vil bidra til å begrense innleie fra bemanningsforetak på en mer treffsikker og effektiv måte, sier LO-sekretæren

Les LOs høringssvar

Flere aktuelle saker

Se alle artikler