Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsmiljø
LO-leder Gerd Kristiansen holdt appell i dag på Eidsvolds Plass utenfor Stortinget.

Ubegripelig av regjeringen!

- Det er ubegripelig at regjeringen skal legge til rette for at Color Line skal kunne bedrive sosial dumping i norske farvann, sa LO-leder Gerd Kristiansen i sin appell på sjømannsorganisasjonenes felles markering utenfor Stortinget i dag.

Regjeringen åpner for at Color Line skal kunne kutte kostnader ved å erstatte norske sjøfolk med billig utenlandsk arbeidskraft med lønninger som umuliggjør det og bo å leve i Norge. Norsk Sjømannsforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund sto bak dagens felles markering.

- Konsekvensen av regjeringens forslag blir at norske sjøfolk blir skiftet ut med utenlandsk mannskap på lavere lønn, et lønnsnivå som er så lavt at norske sjøfolk ikke kan leve av det!

- Regjeringen svikter sjøfolkene, og det med åpne øyne! Dagens situasjon på arbeidsmarkedet tilsier ikke at Norge er tjent med å endre lovverket slik at rederiene kan sende flere norske sjøfolk i land med statlig aksept.

Les Gerds Kristiansens appell (sjekkes mot fremføring).

LOs høringssvar i saken - Forslag om forskriftsendring som utvider fartsområde for passasjerskip i utenriksfart registrert i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS)

Flere aktuelle saker

Se alle artikler