Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsmiljø
Foto: Trond Isaksen

Stabilt sykefravær

Det sesong- og influensajusterte sykefraværet var på 6,3 prosent i 2. kvartal i år, en marginal nedgang fra 1. kvartal 2017.

Etter en nedadgående trend fra 2009 til 2012, har sykefraværet holdt seg tilnærmet stabilt, med noen bevegelser opp og ned. Sammenlikner vi med sykefraværet 2. kvartal 2001, da den første IA-avtalen ble inngått, har det vært en nedgang i det sesong- og influensajusterte sykefraværet på 11,4 prosent. Dette tallet er justert for effekten av overgangen til nytt datagrunnlag, A-ordningen, fra 1. kvartal 2015. Sesong- og influensajusterte tall gir et bedre bilde av den underliggende utviklingen i sykefraværet enn ujusterte tall.

Ser vi på endringene i forhold til ett år tidligere (ikke sesongjustert), økte sykefraværet litt fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017, til 6,0 prosent.  Noe av årsaken til denne økningen var at påsken havnet i 2. kvartal i 2017, mot i 1. kvartal 2016. Fraværet økte i de største næringsgruppene, sterkest i eiendomsdrift og teknisk tjenesteyting (+ 6,2 prosent), riktignok fra et lavt nivå. Også industrien hadde en økning (+4,1 prosent) fra 5,4 prosent, et nivå under gjennomsnittet. Det høyeste fraværsnivået var i helse- og sosialtjenester med 8,6 prosent (+ 0,7 prosent).

Sykefraværet økte i alle fylker (arbeidsstedsfylke), unntatt to; Sogn og Fjordane hadde den største nedgangen med 0,5 prosent. Rogaland og Finnmark hadde den største økningen, begge med 6,7 prosent siste år, men nivået på fraværet i Rogaland er lavere enn for gjennomsnittet av fylkene. Nivået i 2. kvartal 2017 var lavest i Oslo og Sogn og Fjordane, med hhv. 5,1 og 5,4 prosent, og høyest i Finnmark med 7,4 prosent.

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler