Landsorganisasjonen i Norge

Svart økonomi
- Arbeidslivskriminalitet undergraver finansieringen av vårt velferdssamfunn fordi milliarder unndras statskassa hvert år, samtidig som den utkonkurrerer seriøse aktører og utnytter arbeidstakere gjennom sosial dumping, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

NHO og LO ut sammen mot Datatilsynet

- Arbeidslivskriminalitet undergraver finansieringen av vårt velferdssamfunn fordi milliarder unndras statskassa hvert år, samtidig som den utkonkurrerer seriøse aktører og utnytter arbeidstakere gjennom sosial dumping, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Felleskapet Norge går glipp av anslagsvis 28 milliarder kroner i tapt verdiskaping – per år ifølge beregninger gjort av Samfunnsøkonomisk analyse. Disse pengene vil LO og NHO heller bruke på sykehjemsplasser, veier og utdanning.

Direktør for arbeidsliv i NHO Nina Melsom synes det er for lettvint av Datatilsynet og bare kritisere uten å komme med løsninger.

- Arbeidslivskriminalitet er et stort samfunnsproblem og et ran av fellesskapet. Min oppfordring til Thon er å være med å finne de gode løsningene fremfor å bare se problemene, sier hun.

- Vi skal ta hensyn til personvernet, men vi må også ha muligheten til å ta de kriminelle, mener NHO-direktøren..

Dette handler først og fremst om at offentlige etater må kunne utveksle informasjon seg imellom, og ikke om å tilgjengeliggjøre sensitive personopplysninger. Begge organisasjonene frykter at selve fundamentet i det norske velferdssamfunnet kan forvitre hvis man ikke har reelle muligheter til å få tatt skurkene i arbeidslivet.

Etableringen av arbeidslivskrimsentrene hvor etatene skal samarbeide, har store problemer fordi de med dagens regelverk ikke kan dele informasjon med hverandre. Taushetsplikten beskytter de kriminelle aktørene slik det er i dag og sånn kan vi ikke ha det, mener LO-sekretær Trude Tinnlund.

- Vi har bedt myndighetene se til Sverige hvor de har en enkel og kortfattet lov som opphever taushetsplikten mellom etater i kampen mot kriminalitet. Det bør da ikke være noe problem å få til i Norge også.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler