Landsorganisasjonen i Norge

Aktiviteter
Stortinget

Markering mot tap av arbeidsplasser

Regjeringen åpner for at Color Line skal kunne kutte kostnader ved å erstatte norske sjøfolk med billig utenlandsk arbeidskraft med lønninger som umuliggjør det og bo å leve i Norge. Norsk Sjømannsforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund står bak en felles markering onsdag 22. februar.

Det blir appeller og musikk fra kl 11.30 onsdag 22. februar. LO-leder Gerd Kristiansen, Sjømannsforbundets leder Johnny Hansen, Fellesforbundets leder Jørn Eggum, leder i LO-Oslo Roy Pedersen,

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen og rødgrønne politikere og mange flere vil markere sin motstand mot regjeringens forslag om å erstatte minst 700 norske arbeidsplasser med billig utenlandsk arbeidskraft på ordinære ruter til og fra Norge med det norske flaggets velsignelse.

- At skip skifter flagg fra det norske ordinære registeret (NOR) til NIS fører til at norske sjøfolk blir skiftet ut med utenlandsk mannskap på lavere lønn.

Les mer og delta på Facbook-arrangementet

LOs høringssvar i saken - Forslag om forskriftsendring som utvider fartsområde for passasjerskip i utenriksfart registrert i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS).

Flere aktuelle saker

Se alle artikler