Landsorganisasjonen i Norge

Sosial dumping
LO-sekretær Trude Tinnlund mener tiltakspakken NHO foreslår har noen store mangler.

Mangler i tiltaksplan fra NHO

Arbeidslivskriminalitet er et stort problem, mener NHO, men foreslår en tiltakspakke med mangler. - Det er positivt at NHO erkjenner at arbeidslivskriminalitet nå er blitt en av våre største nasjonale utfordringer. LO er også glad for å se at NHO understreker næringslivets eget ansvar for å gjøre noe med dette, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Torsdag ble NHO og landsforeningene enige om seks hovedtiltak mot arbeidslivskriminalitet, både rettet mot myndighetene, og også tiltak næringslivet vil gjennomføre selv.

- Når det er sagt, synes vi tiltakspakken de foreslår har noen store mangler. Sammenhengen mellom arbeidslivskriminalitet og sosial dumping av lønns- og arbeidsforhold er helt fraværende. Når en så viktig bestanddel av analysen mangler, er det heller ikke overraskende at løsningene blir halvveis, sier Tinnlund.

Hun viser til at man ikke finner noe om viktigheten av en velfungerende allmenngjøringsordning, særlig i de delene av arbeidslivet der lavlønnskonkurranse river vekk grunnlaget for både de seriøse bedriftene og deres ansatte. Behovet for å gjøre noe med bemanningsselskapenes undergraving av ansettelsestryggheten, fagutdanningene og sikkerheten i arbeidslivet er også fraværende.

- Disse problemstillingene er nært forbundet med den fallende organisasjonsgraden på arbeidstakersiden. Å øke organisasjonsgraden bør være en prioritert oppgave i kampen for et seriøst arbeidsliv, også fra myndighetenes side, sier hun.

Mange av tiltakene som nevnes er allerede igangsatte. Av nye forslag vil LO særlig fremheve den økte oppmerksomheten om forbrukermarkedet som positivt. Det er også positivt at NHO mener det offentliges innkjøpsmakt bør brukes til å motvirke arbeidslivskriminalitet, og i tråd med det LO har arbeidet for i mange år.

- Vi er imidlertid ikke enige i at "praksis må være lik over hele landet". Viktigere enn identisk praksis er det å ha klare regler med klare sanksjoner, og at det finnes nok ressurser til å sørge for at reglene faktisk blir fulgt – ikke minst fra tilsynsmyndighetenes side, sier Tinnlund

Flere aktuelle saker

Se alle artikler