Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsmiljø
Foto: Trond Isaksen

Sikkerhet, arbeidsmiljø og utvikling i luftfarten

Er luftfarten sikker, framtidsrettet og har fokus på arbeidsmiljø/arbeidsvilkårene til de ansatte? Dette forsøker vi å svare på under årets LO luftfartkonferanse.som holdes 3. november 2017.

Sikkerhet er prioritet nummer èn i norsk luftfart. Du og jeg reiser stadig oftere med fly – hver år flyr 50 millioner passasjerer til og fra norske lufthavner. Da er det ekstra viktig at flysikkerheten blir ivaretatt på alle nivåer.

Følg LO Luftfart på Facebook

Dagens luftfart er også en globalisert og svært konkurranseutsatt industri.  Dette har bidratt til et mer omfangsrikt og tilgjengelig flytilbud, men også økt press og stress på de ansatte i bransjen. Hva gjør dette med arbeidsvilkårene og arbeidsmiljøet?

Vi vil også se inn i glasskula hvordan luftfarten vil se ut i fremtiden.

LO er en stor aktør innen luftfarten med over 8000 medlemmer og er det største faglige felleskapet for ansatte i norsk luftfart. Vår hovedoppgave er å sørge for at våre medlemmer har rettferdige lønns- og arbeidsvilkår.

Vi inviterer ansatte, medlemmer, tillitsvalgte, politikere og media til ovennevnte konferanse. Se vedlagte program. Konferansen er åpen for alle og det er ingen deltakeravgift.

Påmelding innen 26. oktober  ved å bruke denne linken: https://egencia.qondor.com/LOluftfart

Flere aktuelle saker

Se alle artikler