Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsmiljø

Gi meg en god grunn til å gå på jobb

Gi meg en grunn til å gå på jobben – Hvorfor er det bedre for meg å gå på jobb i dag, enn å være hjemme?

Fellestiltakene LO-VIRKE har lang erfaring med nærværsprosjekter i ulike virksomheter. Resultater oppnås over tid. Kortsiktig fokus fører ofte til kortsiktige resultater.

Sjekk it hvordan LO og VIRKE arbeider sammen for å bidra til økt verdiskapning i virksomhetene

Sykefraværet går ned i en liten periode, for så å gå opp igjen til nye høyder. Altså vondt verre. Derfor har våre nærværsprosjekter et treårsfokus med handlingsplan for hvert av årene. Hva som ønskes forbedret er det partene i virksomheten som jobber med og bringer inn i linjen som varige forbedringer.

Fellestiltakene LO-VIRKEs hensikt er å bidra til økt verdiskaping i virksomhetene. Våre viktigste bidrag ligger i å bygge opp kultur, kompetanse og ferdigheter innen partssamarbeid og medvirkning i bedriftene. Aktiv bruk av samarbeidsorganene og bred medvirkning fra de ansatte er viktige arbeidsmetoder.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler