Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsmiljø
Foto: Trond Isaksen

Endring i dekning av reise, kost og losji

Tariffnemnda har endret bestemmelsen om reise, kost og losji i forskriftene om allmengjøring, slik at dette kun dekkes ved reiser i Norge.

Tariffnemnda har i møter 11.-12 oktober 2018 behandlet spørsmålet om forlengelse av forskriftene om allmenngjøring. Tariffnemnda har vedtatt forlengelse av allmenngjøring av samtlige forskrifter. Forskriftene i skips- og verftsindustrien, renhold, byggfag og elektrofag har bestemmelser om reise, kost og losji. Tariffnemnda har endret denne bestemmelsen slik at reise kost og losji kun dekkes ved reiser i Norge. LOs representant i nemnda stemte mot denne endringen.

Resultatet i skips- og verftsindustrien er for øvrig tilpasset endringene i tariffoppgjøret i 2018. De nærmere detaljene i de nye forskriftene kommer når protokollen er skrevet.

Les mer på www.frifagbevegelse.no

Flere aktuelle saker

Se alle artikler