Arbeidslivets skurker har tatt pen-klærne på - LO

Landsorganisasjonen i Norge

Sosial dumping
Foto: Trond Isaksen

Arbeidslivets skurker har tatt pen-klærne på

Kampen mot organisert skattesnusk og sosial dumping har hardnet til. De kriminelle svarer med å gjemme seg bak penere fasader.

Arbeidslivskriminalitet koster det norske samfunnet masse penger hvert år. I 2015 unndro denne typen kriminalitet 28 milliarder kroner, ifølge et anslag. I tillegg kan menneskelige lidelser, som følge av såkalt sosial dumping, noteres på regninga.

Det er i hovedsak utenlandske arbeidstakere som brukes som råmateriale for ulovlighetene. Som følge av den kraftige arbeidsinnvandringen fra 2004 og utover har partene i arbeidslivet og myndighetene derfor skjerpet kampen mot ulovlige og uverdige elementer i arbeidsmarkedet.

Den bølgende tvekampen byr på stadig nye utfordringer, ifølge en ny rapport om temaet, utgitt av Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES): Arbeidslivskriminalitet i Norge. Situasjonsbeskrivelse 2017. Den ble presentert 26. september diskutert på et eget seminar i regi av Fafo Østforum Video av seminaret.

Les mer om rapporten på www.arbeidslivet.no

Flere aktuelle saker

Se alle artikler