Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsmiljø
Foto: Trond Isaksen

Ansattes syn på digitalisering

Det har vært lite oppmerksomhet på de ansattes rolle og erfaringer i digitaliseringsdebatten. Derfor ga LO SINTEF i oppdrag å foreta en nasjonal kartlegging av digitale forhold og ansattes rolle, erfaringer med digitalisering og deres medvirkning i anskaffelse av digitale verktøy.

Undersøkelsen viser at det norske arbeidslivet er digitalt, og har vært det lenge. Arbeidstakernes hovedinntrykk av digital teknologi er i hovedsak positiv, men mellom 20 og 40 prosent, avhengig av hvilke spørsmål det gjelder, opplever ikke digital teknologi som nyttig eller produktivitetsøkende, de opplever ikke medvirkning eller tilstrekkelig opplæring, de føler stress og økt belastning.

Krav om tilgjengelighet har en innebygget dobbelthet. Den ga en sterkere opplevelse av produktivitet og opplevelse av å møte arbeidet krav samtidig som det økte stressnivået. Opplæring og medvirkning er viktig for vellykket digitalisering. Medvirkning skaper opplevd produktivitet, mens opplæring skaper opplevd produktivitet og reduserer stress.

SINTEF rapport: Ansattes syn på digitalisering-  en nasjonal kartlegging av digitale forhold som skaper stress og opplevd produktivitet 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler