Landsorganisasjonen i Norge

Foto: Trond Isaksen

ILOs verdensdag for sikkerhet og helse på arbeidsplassen

-
Samfunnsalen, Arbeidersamfunnets plass 1, Oslo

LO og AOF markerer ILOs verdensdag for sikkerhet og helse på arbeidsplassen, 28. april, med en konferanse. Tema: styrking av grunnlaget for en forebyggende kultur.

På verdensbasis dør en arbeidstaker hvert 15. sekund på grunn av en arbeidsrelatert ulykke eller sykdom. Like ofte - hvert 15. sekund utsettes 153 arbeidstakere for en arbeidsulykke. Hver dag dør 6300 mennesker som følge av yrkesskade eller arbeidsrelaterte sykdommer - mer enn 2,3 millioner dødsfall per år. Hele 317 millioner ulykker skjer på jobben årlig. Den menneskelige kostnaden er enorm og den økonomiske byrden av dårlig sikkerhet og helse på arbeidsplassen er anslått til 4 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt hvert år. 

MER OM KONFERANSEN OG PROGRAM! 

Landsorganisasjonen i Norge og AOF i Norge ønsker å markere vår solidaritet ved å sette forebyggende HMS arbeid høyere på dagsorden og programkomiteen er i full gang med å sette sammen et høyaktuelt program bygd rundt årets hovedtema og lover en meningsfull og spennende konferanse. 

Påmelding:

Arrangøren dekker kun konferansen, ikke ev reiseutgifter, tapt arbeidsfortjeneste m.v.

Meld deg på her!

Eller du kan ende en epost til: hms@aof.no