Landsorganisasjonen i Norge

Foto: Akan kompetansesenter

Akan frokostseminar

-
Oslo Kongressenter, Folkets Hus

Velkommen til frokostseminar «Hvordan hindre og håndtere problematisk rusbruk i arbeidslivet?» I samarbeid med Akan kompetansesenter arrangerer LO sammen med NHO, YS, Unio, Virke, Spekter og KS dette svært aktuelle frokostseminaret.

Program:

Kl. 08.00: Registrering og enkel servering
Kl. 08.30: «Arbeidsliv og rus - Hva gjør vi?» Camilla Lynne Bakkeng, seniorrådsgiver og fagansvarlig ved Akan kompetansesenter
• Policy for rusmiddelbruk og spill
• «Den nødvendige samtalen»
• Håndtering av problematisk rusmiddelbruk og spillatferd?

Seminaret er gratis.

Påmelding m.h.t servering til akan@akan.no innen 4. mai.