Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø er en viktig faktor for et arbeidsliv med plass til alle, og hvor de ansattes helse, miljø og sikkerhet ivaretas gjennom medbestemmelse, godt utviklet partssamarbeid, styrket lov- og avtaleverk og trygge rammevilkår. Kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er også helt avgjørende for å sikre ansatte et godt arbeidsmiljø.

LO arbeider for:

  • Bedre arbeidstakerrettigheter
  • Styrket tillitsvalgt- og verneombudsrolle
  • Økt arbeidstakermedvirkning i utvikling av et godt arbeidsmiljø

Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv er et viktig virkemiddel for et godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Roger H. Heimli 2. nestleder

Aktuelt om arbeidsmiljø

Flere nyheter