Landsorganisasjonen i Norge

Aktiviteter

1. mai: Et trygt arbeidsliv for alle

Et trygt arbeidsliv for alle var hovedparolen på årets 1. mai. Det var også hovedtema i LO-leder Hans-Christian Gabrielsens tale på Youngstorget.

LO-lederen minnet om at det i år er 5 år siden Rana Plaza-ulykken i Bangladesh, der 1138 arbeidstakere ble drept da bygningen med tekstilfabrikk, banker og butikker raste sammen.

- Fremdeles slåss tekstilarbeiderne for å få selskapene til å ta helse og sikkerhet på alvor, sa han.

- Og selv om de de aller fleste har en trygg jobb og et trygt arbeidsliv i Norge, er det fremdeles store utfordringer, sa LO-lederen. Han pekte på byggebransjen, der arbeidstakerne opplever at faste, trygge jobber erstattes av innleie, ringevakter og nulltimerskontrakter.

- Sosial dumping er blitt den største utfordringen for et trygt arbeidsliv for alle. Det angår ikke bare dem som rammes, det angår oss alle.

Svaret, ifølge LO-lederen, er ikke stengte grenser, men å heve kravene til et trygt arbeidsliv. Han pekte på fagbevegelsen som det sterkeste våpenet mot sosial dumping, løsarbeid og økte forskjeller, og viste til resultatene som er oppnådd ved å forene faglig kamp med politisk arbeid.

- Her i denne byen, Norges flotte hovedstad, erobret venstresida makta ved forrige kommunevalg. Det har vi fått merke resultatene av, sa Gabrielsen, og pekte spesielt på Oslo-modellen.

- Byrådet under Raymonds ledelse har satt en høyere standard for firmaene de skal levere tjenester til, sa LO-lederen, og lovet at fagbevegelsen skal gjøre sitt for at det rødgrønne byrådet også får fortsette etter valget neste år.


Hans-Christian Gabrielsens 1. mai-tale (sjekkes mot framføring)


Kjære venner! 
Gratulerer med dagen!

– Det er flott å se så mange mennesker her i dag, på denne dagen.
– Dagen for å markere solidaritet mellom arbeidsfolk i alle land og alle verdensdeler!

– Det er nå fem år siden den forferdelige Rana Plaza-ulykken i Bangladesh!
– Ett tusen ett hundre og trettiåtte (1138) mennesker omkom da bygningen som huset tekstilfabrikker, banker og butikker raste sammen!

Sånn ser et utrygt arbeidsliv ut
- uten fagforeninger!
- uten arbeidsmiljølover!
- uten maktfordeling!

– Mange av våre arbeidskamerater rundt i verden har ennå en lang vei å gå for å oppnå et trygt arbeidsliv for alle!
– Fortsatt slåss tekstilarbeiderne i Bangladesh for å få selskapene til å ta helse og sikkerhet på alvor!

– Denne kampen kjenner vi fra vår egen historie!
- Fyrstikkarbeider-jentene på Helsfyr som sleit seg ut i den helseskadelige fosfordampen!
- Tømmerfløterne i Østerdalen som måtte danse etter arbeidsgivernes pipe ute på tømmerstokkene med livet som innsats!
- Gruvearbeiderne i Sulitjelma som måtte starte fagforening ute på et isen fordi bedriften eide alt land på stedet!

Dere!

– Vi har bygget det gode arbeidslivet stein på stein!
– Vi har bygget fagforeninger!
– Fagforeningene ga styrke!
– Styrken ga makt!
– Makt ga rettferdighet!

Målet var et trygt arbeidsliv for alle!

Kjære venner,

– De aller fleste av oss har trygge jobber! Og trygghet i jobben!
– Men alt er ikke som det skal i norsk arbeidsliv!
– Men sist høst var jeg ute og besøkte modige polske ansatte i Norse Production på Sekkingstad utenfor Bergen.
– De streiket for tariffavtale.
– «Vi stiller ikke store krav. Vi vil bare bli behandlet på samme måte som norske arbeidstakere,» sa de.

– De vant den kampen! 

Bare for å oppleve at bedriften ble lagt ned og startet opp igjen
– Men da uten tariffavtale og uten fagorganiserte.
– På byggeplassene her i byen opplever folk at faste, trygge jobber er erstattet av innleie og ringevakter og nulltimerskontrakter!
– Sosial dumping har blitt det største hinderet for et trygt arbeidsliv!
– Ikke bare for våre brødre og søstre som har kommet hit for å arbeide.
– Men som opplever å bli utnyttet på det groveste.
– Sosial dumping angår nemlig ikke bare dem det rammer.
– Det angår oss alle!
– Fordi et anstendig arbeidsliv er grunnmuren i velferdsstaten!
– Det handler om tilliten vi har til hverandre i det norske samfunnet.
– Å rokke ved dette truer det fellesskapet som samfunnet vårt er bygget på.
– Sosial dumping, innleie og midlertidighet gjør arbeidslivet utrygt!
– Et slikt arbeidsliv møter ikke morgendagens utfordringer!

– Digitalisering og internasjonal konkurranse vil kreve mer av oss!
- Mer kompetanse!
- Mer samarbeid!
- Et organisert arbeidsliv!

Og dere –

– Vårt svar på sosial dumping kommer aldri til å være å stenge grensene!
– Vårt svar er å heve kravene for hva et trygt arbeidsliv skal være!
– Vårt svar er solidaritet!

Kjære venner!

– Økende forskjeller truer med å rive bort samfunnssolidariteten og tilliten mellom folk både i Norge og ute i verden.
– Siden 2013 har nordmenn som tjener over 10 millioner kroner fått hundre ganger mer i skattekutt enn de som tjener lite.
– Når de 85 rikeste personene i verden eier like mye som den fattigste halvparten – da er det noe alvorlig galt!
– Verden er inne i en ulikhetskrise!
– Norsk Folkehjelp er arbeiderbevegelsens verktøy for internasjonal solidaritet!
– De har kalt årets 1. Mai-aksjon «Vi står samlet mot ulikhet!»
– Jeg håper alle vil gi et bidrag til aksjonen!

Kjære venner,

– I kampen mot sosial dumping, mot løsarbeid og mot økte forskjeller vet vi at arbeiderbevegelsens styrke ligger i
- vårt antall
- vår representativitet
- vårt samhold!

– Våre viktigste verktøy er
- sterke klubber og tillitsvalgte!
- faste ansettelser og trygge jobber!

Men styrken vår ligger også i at vi klarer å forene faglig kamp med politisk kamp!
– Som her — i denne byen! – erobret venstresida makta ved forrige kommunevalg!

– Det har vi jammen merket resultatene av!
- Sterkere satsing på skole, på omsorg, på barnehager!
- Kommunen har tatt tilbake privatiserte sykehjem og privatisert søppelhenting!
- Hafslund også! Arvesølvet! Pengemaskinen som høyresiden solgte så billig!

– Men ikke minst – Byrådet under Raymonds ledelse har satt en høyere standard for firmaene som skal levere tjenester til Oslo kommune.
- Nå stilles det krav om lærlinger!
- Nå stilles det krav om at skatter og avgifter skal være betalt!
- Nå stilles det krav om færre ledd i kontraktskjeden!
- Nå stilles det krav om ryddige og ordnede forhold!

– I kommune etter kommune er venstresida pådrivere for å stille høyere krav til de som skal levere tjenester til kommunen.
– Sammen bygger vi solidariske kommuner med trygge arbeidsplasser for alle!
– Og jeg kan love, Raymond, at vi skal gjøre vårt for at det rødgrønne byrådet også får fortsette etter valget neste år!

Kjære venner,

– I går kveld kom forbundene i kommunesektoren til enighet med KS om et tariffoppgjør som gir økt kjøpekraft for medlemmene!
– Det gir uttelling for kompetanse!
– Og det utjevner lønnsforskjellene mellom kvinner og menn!
– Det viser styrken i fagbevegelsen! Våre tillitsvalgte har gjort en kjempejobb!
– Tidligere har forbundene også forhandlet fram en ny pensjonsavtale for offentlig sektor som gjør at også dagens unge kan se fram til en pensjon å leve av.
– Nå skal medlemmene få si sin mening.

– I privat sektor har vi bak oss et tariffoppgjør der vi
- økte kjøpekraften for alle, og mest for de lavtlønte
- tettet hull i AFP-ordningen, og sikret sliterne spesielt
- fikk kraftfulle tiltak mot sosial dumping i industrien.

– Men vi har fortsatt viktige kamper foran oss!
– Dagens tjenestepensjon i privat sektor rammer usosialt!
– Mange av dem som jobber deltid, som jobber i små brøker og som jobber i midlertidige stillinger får en mye dårligere opptjening enn oss andre!
– Men arbeiderbevegelsens styrke ligger i at vi har både en faglig og en politisk arm!
– Nå har Arbeiderpartiet og SV lagt inn forslag om å lovfeste pensjon fra første krone.
– Jeg kan love dere at hvis ikke forslaget får flertall når det behandles i Stortinget til høsten – da skal vi minne alle LOs medlemmer på hva som står på spill ved neste stortingsvalg!
– Ingen skal da være i tvil om at en stemme til de rødgrønne partiene er en stemme for full pensjonsopptjening fra første krone! 

– Sånn vinner arbeiderbevegelsen seire i dette landet!
– Når faglig kamp og politisk arbeid går hånd i hånd!
– Sammen skal vi vinne nye seire!
– Sammen skal vi slå ned på sosial dumping, ulovlig innleie og løsarbeid!
– Sammen skal vi bygge et rødere og grønnere Norge!
– Og med et trygt arbeidsliv for alle!

Gratulerer med dagen, og tusen takk for meg!

Flere aktuelle saker

Se alle artikler