Landsorganisasjonen i Norge

1 mai 2016

Arbeid til alle på 1-2-3

Økende arbeidsløshet krever handling! Se video for å se hva som kan gjøres.

La oss gå sammen mot arbeidsløshet på 1. mai!

  • Vi vil sette i verk tiltak for dem som mister jobben. Ikke minst er det viktig å handle tidlig og ha kraftige tiltak for å hindre at ungdom blir gående ledig; flere lærlingeplasser, flere studieplasser og fagskoleplasser, flere tiltaksplasser, bedre oppfølging av unge i NAV og mer fleksible dagpengeordninger og permitteringsregelverk.
  • Vi vil bruke handlefriheten til å iverksette tiltak for at bedrifter i utsatte sektorer som leverandørindustri og maritim sektor beholder kompetansen i omstillingsperioder. Vi vil blant annet tilrettelegge for ny teknologi i fergeflåten og sette i gang et program for overføring av kompetanse fra leverandørindustrien til andre sektorer. 
  • Vi vil forsterke langsiktige tiltak for å stimulere til grønn omstilling og nye arbeidsplasser i alle deler av næringslivet. Vi vil bidra til utvikling av ny teknologi som kan redusere lokal forurensing og norske klimagassutslipp, gi støtte til nye næringer med store muligheter, aktivt tilrettelegge for nye arbeidsplasser og forplikte oss til å gi en milliard årlig til kollektivutbygging rundt de store byene hvert år i ti år.

 Les Arbeiderpartiets forslag til tiltak mot arbeidsløshet

Flere aktuelle saker

Se alle artikler