Landsorganisasjonen i Norge

1 mai 2016
Foto: Norsk Folkehjelp

1. mai-aksjonen 2016: Folk forandrer verden

Årets 1. mai-tema er «Folk forandrer verden, vi står sammen med folk på flukt». Du kan bidra ved å sende SMS 1. mai til 2160, valgfritt beløp på Vipsnummer 10145 eller kontonummer 9001.08.76000.

Mer enn 60 millioner mennesker – barn og voksne, sivile og uskyldige – er i dette øyeblikk på flukt. Flukten er farlig, og framtida er usikker. Vi er midt i den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig. Tusener dør under flukten, og det humanitære apparatet er på grensen til kollaps. Norsk Folkehjelp er til stede i de landene flyktningene rømmer fra, i deres naboland, på veien gjennom Europa og ved ankomst til Norge der de møter våre mottak og frivillige. Det er viktig at hjelpen ikke skaper avhengighet, men bidrar til at folk kan klare seg selv og ha håp om en bedre framtid. For Norsk Folkehjelp er det avgjørende at vi står sammen, organiserer oss og stiller krav til makthaverne.

 • Vi jobber på bakken i Syria og nærområdene med akutt humanitær bistand og langsiktig utvikling slik at folk kan forsørge seg selv
 • Vi kjemper for flyktningers rettigheter gjennom å videreformidle deres og våre erfaringer inn den politiske debatten
 • Gjennom aktiviteter i mottakene og i lokalsamfunn jobber vi med inkludering og fellesskap

Årets innsamlede midler vil gå til å støtte arbeidet Norsk Folkehjelp gjør med krisen i Syria og for å hjelpe flykningene.
I ukene fram mot 1. mai vil vi gjennomføre nasjonale kampanjeuker. Målet med kampanjeukene er å skape aktivitet i organisasjonen, og engasjement og oppmerksomhet rundt vårt arbeid nasjonalt og internasjonalt. Vi ønsker å vise frem de mange medlemmene og lokallagene i organisasjonen vår, og all den flotte aktiviteten vi sammen skaper. Med denne oppmerksomheten og aktiviteten håper vi også å kunne samle inn penger til årets 1. mai-aksjon og å få nye medlemmer som vil være med på vårt lag.

For å delta i kampanjeukene kan du og ditt lokallag for eksempel arrangere Solidaritetsquiz (du kan laste ned en quiz i høyre kolonne på denne nettsiden), få besøk av en foredragsholder som kan snakke om årets tema, eller holde appell på ditt lokale 1. mai-arrangement. Det er bare fantasien som setter grenser, vi vil vise frem bredden i vår organisasjon!

Eksempler på aktiviteter ditt lokallag kan arrangere:

 • Førstehjelpskurs
 • Solidaritetskonsert
 • Åpent møte om flyktningsituasjonen
 • Stand
 • Quizkveld
 • 1. mai-frokost
 • Filmkveld
 • Friluftsaktiviteter

Ta gjerne kontakt med hovedkontoret på 1mai@npaid.org om dere har spørsmål, eller trenger råd og tips om hvordan ditt lokallag kan delta i kampanjeukene.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler