Vil sikre et velfungerende dagligvaremarked

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Vil sikre et velfungerende dagligvaremarked

LO mener det er riktig å sette inn tiltak for å sikre et velfungerende dagligvaremarked. Dette av hensyn til lønnsomhet i bransjen og ut fra et samfunnsmessig perspektiv. Vi må opprettholde gode trygge arbeidsplasser gjennom fokus på hele og faste stillinger.

Seks år har gått siden dagligvarelovutvalget utredet hvordan prinsippet om god handelsskikk i dagligvarebransjen og hensynet til forbrukerne best kan ivaretas i lovgivningen i NOU 2013:6 God handelsskikk i dagligvaresektoren.

LO uttrykte i sitt høringsbrev fra 2013 støtte til utvalgets vurderinger om at det var et generelt behov for tydeligere retningslinjer for atferden i forhandlingen mellom kjeder og leverandører, og at det var behov for en lovregulering slik utvalget har foreslått.

26. april i år sendte Nærings- og fiskeridepartementet på nytt forslag til lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden på høring. Bakgrunnen for forslaget var Stortingets anmodningsvedtak 28. mai 2018, i forbindelse med behandlingen av Dokument 8: 170 S (2017-2018) om balansert makt i verdikjeden for mat og dagligvarer.

Det er på tide at lovforslaget effektueres for å rette opp i det ubalanserte maktforholdet mellom leverandørene og dagligvarekjedene, samt store skjevheter i fordelingen av verdiskapingen.

Les LOs høringsbrev her.

Kontakt