Vil sikre et velfungerende dagligvaremarked

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Vil sikre et velfungerende dagligvaremarked

LO mener det er riktig å sette inn tiltak for å sikre et velfungerende dagligvaremarked. Dette av hensyn til lønnsomhet i bransjen og ut fra et samfunnsmessig perspektiv. Vi må opprettholde gode trygge arbeidsplasser gjennom fokus på hele og faste stillinger.

Sist oppdatert:

Seks år har gått siden dagligvarelovutvalget utredet hvordan prinsippet om god handelsskikk i dagligvarebransjen og hensynet til forbrukerne best kan ivaretas i lovgivningen i NOU 2013:6 God handelsskikk i dagligvaresektoren.

LO uttrykte i sitt høringsbrev fra 2013 støtte til utvalgets vurderinger om at det var et generelt behov for tydeligere retningslinjer for atferden i forhandlingen mellom kjeder og leverandører, og at det var behov for en lovregulering slik utvalget har foreslått.

26. april i år sendte Nærings- og fiskeridepartementet på nytt forslag til lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden på høring. Bakgrunnen for forslaget var Stortingets anmodningsvedtak 28. mai 2018, i forbindelse med behandlingen av Dokument 8: 170 S (2017-2018) om balansert makt i verdikjeden for mat og dagligvarer.

Det er på tide at lovforslaget effektueres for å rette opp i det ubalanserte maktforholdet mellom leverandørene og dagligvarekjedene, samt store skjevheter i fordelingen av verdiskapingen.

Les LOs høringsbrev her.

Kontakt