Tog

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Norske tog på kollisjonskurs med folkeretten

Statseide Norske tog har inngått avtale med fransk selskap som bidrar til å opprettholde ulovlige israelske bosetninger. – Oppsiktsvekkende og lite tillitvekkende, sier LOs førstesekretær, Julie Lødrup.

Statseide Norske tog har inngått avtale med fransk selskap som bidrar til å opprettholde ulovlige israelske bosetninger. – Oppsiktsvekkende og lite tillitvekkende, sier LOs førstesekretær, Julie Lødrup.

Fredag offentliggjorde statseide Norske tog, som eier jernbanemateriell, en avtale med franske Alstom om å kjøpe 30 lokaltog som skal gå i trafikk på Østfoldbanen. Det på tross av at FNs høykommissær for menneskerettigheter mener selskapet bidrar til opprettholdelse av de ulovlige israelske bosetningene i Øst-Jerusalem.

- Det er oppsiktsvekkende og lite tillitvekkende og medvirkning til brudd på folkeretten, sier LOs førstesekretær, Julie Lødrup.

I dag, 22. desember, annonserte Norske tog at fire leverandører deltar i konkurransen om å levere nye fjerntog. Alstom er blant disse.

Lødrup viser til at Hurdalsplattformen vektlegger sterk oppslutning om FN og folkeretten og beskyttelse av siviles rettigheter i krig og konflikt. På tross av dette forholder regjeringen seg passiv til at statseide Norske tog ikke bruker mulighetene i anskaffelseslovverket til å avvise leverandøren.

Norge var pådriver for FNs retningslinjer for næringsliv (UNGP) og OECDs retningslinjer. LO reagerer derfor på at Norske tog på nytt velger å akseptere leverandører som ikke følger UNGP - som også omfatter internasjonal humanitærrett. Ifølge selskapets pressemelding 22. desember inkluderes CAF og Alstom også i den nye anbudsrunden for fjerntog.

I 2020 ble Alstom lagt til FNs liste over selskaper som bidrar til rettighetsbrudd på okkupert område. Pensjonsfondet KLP tok i sommer konsekvensen av dette og trakk sine investeringer i Alstom. Dette begrunnet FN med at det var en «uakseptabel risiko for at de ekskluderte selskapene bidrar til medvirkning på brudd av menneskerettigheter i krigs- og konfliktsituasjoner gjennom deres tilknytning til de israelske bosettingene på den okkuperte Vestbredden.

- Det er oppsiktsvekkende at offentlige anskaffelser ikke holder tritt med utviklingen på tross av at vi har fått en ny åpenhetslov som trer i kraft til sommeren. Vi mener Alstom må stoppe all virksomhet i de ulovlige israelske bosettingene for at de skal kunne godkjennes i en anbudsprosess i Norge. Dette i henhold til både UNGP og den nye Åpenhetsloven, sier Lødrup.

- Det må nå gis klare politiske føringer både nasjonalt og lokalt om at tilbydere som bryter eller medvirker til brudd på folkeretten avvises i anbudskonkurranser. LO ber derfor regjeringen om å utarbeide en veileder som sikrer at offentlige innkjøp ikke medvirker til brudd på folkeretten, avslutter hun.