Tar kampen for arbeidstid i tariffavtalene

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Helsearbeider som ser ut av et vindu. Foto.
Foto: Maskot/NTB

Tar kampen for arbeidstid i tariffavtalene

Arbeidet med kortere arbeidstid vil bli gjort i tarifforhandlingene.

LO-kongressen vedtok i 2017 at det vil være behov for arbeidstidsforkortelser framover og at det skal utarbeides en plan for hvordan det skal arbeides videre med arbeidstidsreduksjoner.  

Les og last ned rapport om arbeidstid her.

En arbeidsgruppe ledet av nestleder Roger Heimli har kommet frem til at arbeidstidsforkortelser vil være avhengig av det økonomiske rommet framover og av andre prioriteringer og laget en plan for hvordan en slik stor reform over tid kan gjennomføres. 

- Dette var et viktig tema for kongressen. Vi ser for oss en arbeidstidsforkortelse i fremtiden. Vi kommer til å ta denne kampen først og fremst med arbeidsgiverne. LO har alltid tatt kampen for arbeidstidsreduksjoner gjennom tariffavtalene. Det gjorde vi gjentatte ganger gjennom forrige århundre, både når det gjelder arbeidstid og ferie, sier LO-nestleder Roger Heimli. 

- Tariffavtalene er våre viktigste verktøy i arbeidslivet og over tid vil LOs samlede styrke sørge for kortere arbeidstid. I hvilket tempo arbeidstidsreduksjonene vil foregå og hvor mye, det er opp til LO-forbundene, legger han til. 

Utgangspunktet for arbeidsgruppas arbeid at det er enighet om at det er et langsiktig mål om en arbeidstidsreduksjon. Det kan være ulike begrunnelser og argumenter for å gå inn for arbeidstidsreduksjon, og det vil være ulike vurderinger knyttet til hvor raskt en slik reform skal innfases. 

Heimli viser til at LO har tradisjon for å kjempe frem kortere arbeidstid, enten i form av kortere arbeidsdag eller mer fritid. I 2000 ble det fem ukers ferie i tariffavtalene, i 1986 fikk LO gjennomslag for 37,5-timers arbeidsuke. 

- Vi jobber mye mindre i dag enn store deler av 1900-tallet. På tross av det er det ingen tvil om at vi klarer oss veldig bra. Kortere arbeidstid har blitt oppveid av økt produktivitet. Det vil skje også i fremtiden, sier Heimli. 

I tillegg til det som står i kongressens vedtak, har arbeidsgruppa sett på flere andre argumenter for en reduksjon av arbeidstiden. Velferdshensynet er viktig for fagbevegelsen. Kortere arbeidstid kan være viktig og vesentlig for bedre balanse mellom arbeid og fritid. Det kan bidra til bedre familieliv for mange. 

Det har vært vesentlig for arbeidsgruppa at en arbeidstidsreduksjon bidrar til at den norske modellen for lønnsdannelse ikke svekkes, men også i framtida ligger fast. 

- Arbeidstidsforkortelser kommer til å skje gradvis. Hvor mye og hvor fort vi skal gå frem må et samlet LO avgjøre, sier LO-nestlederen. 

Bli medlem i et LO-forbund du også, og bli med i kampen!