Streikeretten og organisasjonsretten går foran økonomiske rettigheter

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Johnér/plainpicture.com

Streikeretten og organisasjonsretten går foran økonomiske rettigheter

Menneskerettsdomstolen (EMD) slår fast at streikeretten og de fire frihetene ikke er likeverdige rettigheter. Avgjørelsen er en instruks overfor nasjonale domstoler om hvordan de skal vurdere inngrep i organisasjonsretten. Menneskerettsdomstolen slår, i motsetning til Høyesterett, fast at økonomiske friheter i seg selv ikke kan begrunne inngrep i organisasjonsretten. Dette er en viktig avgjørelse for hele den europeiske fagbevegelsen, sier lederen for LOs juridiske avdeling, Atle Sønsteli Johansen.

EMD har i dag avsagt dom i Holship-saken som ble bragt inn av Fellesforbundet og LO. EMD har avgjort at Høyesterett ikke krenket arbeidstakernes rettigheter, da den fant at boikottaksjonen i Drammen havn var ulovlig. Men EMD understreket at frihetene i EØS ikke kan ses som likeverdige rettigheter til organisasjonsfriheten i EMK. Dermed underkjente den både Høyesteretts og EU-domstolens rettspraksis på dette området. Dommen er på dette punkt en viktig seier for norsk og europeisk fagbevegelse, som hele tiden har hevdet at faglige rettigheter ikke kan underordnes EU-rettens økonomiske friheter.

Foto: CherryX/Wikipedia

For LO og europeisk fagbevegelse var det viktigste med denne saken at EMD slår fast at det eksisterer et hierarki hvor organisasjonsretten står over økonomiske rettigheter som de fire friheter i EØS-avtalen. Dette har lenge vært et stridsspørsmål innenfor EU-retten, etter EU-domstolens dommer i Viking- og Laval-sakene, som EMD nå for første gang har gitt en avklaring på.

Det er dermed slått fast at Norge ikke kan bruke EØS-retten som argument for ikke å oppfylle forpliktelsene i EMK. EØS-retten er ikke et system som beskytter grunnleggende rettigheter på linje med EU-retten. Dette får den betydningen at norske domstoler må tolke Grunnloven selvstendig og ikke tilpasse den EU-domstolens og EFTA-domstolens tolkning av EU-rettens grunnleggende rettigheter.

Når EMD kom til at det ikke forelå en krenkelse av artikkel 11 i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) skyldes dette dels at nasjonalstatene har en vid skjønnsmargin, og dels særegne forhold ved tariffavtalekravet. Det opprinnelige tariffkravet rettet seg blant annet mot Holship, og ikke mot havnearbeidernes arbeidsgiver. I tillegg viser domstolen til at partene ble enige om en ny og annen tariffavtale for havnearbeiderne.

Domstolen slår også fast at boikott er en del av streikeretten, og er beskyttet av organisasjonsretten i artikkel 11.

Kontakt

Kontakt

Pressetelefon

Vår pressevakt treffes på telefon og er døgnbemannet for presse

Telefon: 23 06 18 00

Epost: presse@lo.no