Strakskommentar RNB

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Framtidige generasjoner og vanlige folk betaler regninga

- Det er de framtidige generasjonene, pensjonister og vanlige folk som betaler regninga for regjeringas skattekutt, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

- Regjeringen viser med revidert budsjett for 2019 nok en gang manglende evne til å finansiere skattekuttene de har gitt til de Norges aller rikeste, sier Gabrielsen.

Nå tas ytterligere nær 7 milliarder kroner fra oljefondet for å finansiere statens utgifter sammenliknet med deres eget budsjett fra i fjor høst. Dette kommer i tillegg til at regjeringen tar 2,2 milliarder fra syke som har mistet arbeidsavklaringspenger. Samtidig underregulerer de pensjonistenes pensjoner slik at de er uten mer å rutte med for femte året på rad.

- I en periode der arbeidstakerne har tatt ansvar for den økonomiske situasjonen og godtatt svak lønnsvekst, har regjeringen finansiert skattekuttene til de rikeste med å gjøre det mindre attraktivt å være fagorganisert, øke en rekke avgifter for vanlige arbeidsfolk og kutte i ytelser til vanskeligstilte, påpeker LO-lederen.

Eksempler er skattlegging av overgangsstønaden for enslige forsørgere som lønn, innstramming i skatteregler for lange pendlerreiser, økt bunnfradrag i reisefradraget. Den lave satsen i mva har økt fra 8 til 12 prosent. Det betyr at blant annet kinobilletter, NRK-lisensen, overnatting og utleie av lokaler på hoteller og campingplasser og inngangsbilletter til museer, gallerier, fornøyelsesparker og idrettsarrangementer er blitt dyrere.

Videre er skattefri sats for km-godtgjørelse på tjenestereiser redusert, skattefritt sluttvederlag er fjernet, bompenger økt, og regjeringa har strammet inn reglene for dekning av utgifter til kost og losji ved tjenestereiser. I tillegg er en rekke satser og beløpsgrenser nominelt videreført, som i realiteten betyr en skatteskjerpelse fordi de blir mindre verdt.   

I dette budsjettet er det de syke som må betale regninga. Regjeringen har tatt 2,2 milliarder kroner i arbeidsavklaringspenger fra syke. Det presser flere over på uføretrygd, tilsvarende 1,5 milliarder kroner. Likevel er det 700 millioner kroner som tas fra syke. Mange tvinges over på kommunal sosialhjelp. Kommunene får imidlertid bare kompensert 90 millioner kroner.

Før valget i 2013 lovet Høyre og Frp at skattekutt skulle komme vanlige folk til gode. En oppsummering etter seks år viser at dette langt fra er tilfellet. 93 prosent av befolkninga har fått 12 kroner dagen i skattekutt. Rundt 2.000 av Norges rikeste har fått 2.000 kroner dagen. Det er 730.000 kroner i året i skattekutt til hver av Norges rikeste personer.

- Så det er pendlere, pensjonister, syke og framtidas generasjoner som må bære regjeringas skattekutt til de rikeste. Folk flest har fått utgiftsøkninger og inntektskutt som langt overskrider hva de har fått i skattekutt, påpeker LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Kontakt