Stortinget ber regjeringen få opp farten

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Marion Aaserud Dahlen/Forsvaret

Stortinget ber regjeringen få opp farten!

Fredag i forrige uke la Stortingets utenriks- og forsvarskomite frem sin innstilling til ny Langtidsplan for Forsvaret (LTP). Hovedbudskapet derfra er at Regjeringen bør få opp farten- der flere av tiltakene i planen bør gjøres raskere og i større omfang.

Arbeidet med ny LTP startet allerede høsten 2018 da FFI fikk i oppdrag å berede grunnlaget. Videre fikk Forsvarssjefen i oppdrag å begynne arbeidet med sitt fagmilitære råd våren 2019. Rådet ble lagt frem høsten 2019. Deretter begynte regjeringen arbeidet med en ny LTP, og rett etter påsken i år ble forslaget lagt frem. LO har fulgt prosessen tett og gitt innspill. Det fremlagt forslaget var skuffende for mange, også for LO, da planen var for lite ambisiøs, for lite forpliktende og konkret. Stortinget sendte ba derfor regjeringen om å komme tilbake med en ny og oppdatert plan. En ny plan ble lagt frem midten av oktober. Dette var på ny en skuffelse for mange da den fortsatt var for svak. Især ble det krevd at Hæren måtte styrkes i langt sterkere grad enn hva som kom frem i planen.

Siden da har Stortingets forsvars- og utenrikskomite arbeidet med sin innstilling som ble lagt frem på fredag i forrige uke. Etter LOs mening er noen av viktigste forslag til endringer i innstillingen følgende:

  • Større og raskere styrking av personellområdet
  • Sørge for at Hæren får en dedikert helikopterstøtte
  • Raskere anskaffelse av stridsvogner
  • Anmodning om en raskere avklaring av Sjøforsvarets fremtidige struktur.

LO mener det er bra at Stortingets forslag innebærer en styrking av Forsvaret- og at det skjer raskere. Dette er sterke og tydelige signaler til regjeringen om å få opp farten. Likevel er vi langt unna Forsvarssjefens anbefalte alternativ (A) i det fagmilitære rådet. Men vi begynner å nærme oss alternativ D som var det svakeste ambisjonsnivået i det fagmilitære rådet.

Fra LOs ståsted er arbeidet med å styrke Forsvaret langt fra ferdig.

Kontakt