Sterke fellesskap

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Sterke fellesskap

Sterke fellesskap var en rød tråd i LO-leder Hans-Christian Gabrielsens tale på 1. mai i Stavanger.

LO-lederen åpnet med å gratulere de Traftec-ansatte medlemmene i El og IT Forbundet med seieren. Etter mer enn 300 dagers kamp fikk de endelig tariffavtalen de streiket for.

- Det er samhold dette handler om, sa han, og viste til at det var styrken i fellesskapet som fikk arbeidsfolk til å slutte seg sammen for 120 år siden og danne LO.

LO-lederen viste også til streiken i SAS, der pilotene streiker for trygge og forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår og en arbeidstid som kan kombineres med familieliv.

- De har hele LO i ryggen, sa han.

Aktiv næringspolitikk

Gabrielsen brukte mye av taletiden til å snakke om en aktiv næringspolitikk, og om alle de dyktige fagfolkene som skapte oljenæringen og som skal skape framtidens næringer.

- Vi har et felles ansvar for å utnytte Norges fortrinn og ressurser til å skape utvikling og arbeidsplasser over hele landet, sa han og kritiserte regjeringens såkalte nøytrale næringspolitikk, med store skattekutt til de rikeste.

- Det har vært seks tapte år, sa LO-lederen.

Gode, trygge fellesskap

LO-lederen snakket også om kommunenes innkjøpsmakt i kampen mot sosial dumping og useriøsitet i arbeidslivet, om kommunen som arbeidsgiver for trygge ansatte og kommunen som sørger for velferdstjenestene våre.

- Der høyresiden ønsker privatisering og profitt, vil vi ha gode, trygge fellesskap, sa han.

- Vi trenger en ny politisk kurs. Vi trenger et nytt politisk flertall, også i Stavanger, sa LO-lederen, og avsluttet med å mane til mobilisering for rødgrønn valgseier ved kommunevalget i høst.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsens tale på 1. mai i Stavanger (kontrolleres mot framføring).