Standarder er viktige – også for arbeidstakere

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Ansatt på taxfree-butikken på Gardermoen

Standarder er viktige – også for arbeidstakere

Standarder finnes over alt i hverdagen vår. Tidligere handlet standarder om produktsikkerhet og gode grensesnitt. Nå omfatter de også en lang rekke andre spørsmål, som HMS, kompetanse og opplæring, tjenesteyting og personvern på arbeidsplassen. Mange av disse områdene er helt sentrale for fagbevegelsen.

Standardenes potensial

Internasjonale og europeiske standarder spiller en viktig rolle, ikke bare i økonomien, men også for hvordan produksjon og arbeidsforhold organiseres. Gode standarder kan bidra til bedre arbeidsforhold – for eksempel sikkerhetsstandarder for produksjonsutstyr.

Les hele brosjyren her! 

Europeiske standarder kan bidra til å minske avstanden mellom land, og til å løfte alle, slik at nivåene i land med lavere krav og/eller svakere lovgivning heves gjennom bedre standarder.

Vi vil arbeide for at standardene bidrar til høyest mulig kvalitet på arbeidsforholdene og sikrer respekt for den sosiale dialogen og tariffavtalene. Det er fortsatt den beste måten å skape rettferdige forhold og sunn praksis på arbeidsplassen på.

DEFS (Den Europeiske Faglige Samorganisasjonen), støtter arbeidet med å utvikle standarder av høy kvalitet for produkter og tjenester som kan bedre forholdene for den europeiske arbeidsstyrken, og som kan bidra til å skape nye kvalitetsjobber. Dette innebærer også å kjempe mot dårlige standarder, særlig der det fins en mulighet for at disse kan undergrave etablerte kollektivavtaler og nasjonal arbeidslovgivning..

Standarder brukes i økende grad som ‘soft regulation’. Myk regulering innebærer at myndighetene ofte henviser til standarder i lovgivningen, og gir dermed standardene en de facto juridisk status. Også når standarder er frivillige, kommersielle produkter.

Behov for deltakelse

Fagbevegelsen er ofte ikke representert når standarder utvikles. Det kan være fordi det ikke er sterk nok bevissthet i fagbevegelsen om hva en kan oppnå med standarder, at det mangler penger til delta i utviklingen av dem, eller mangel på samarbeid med nasjonale standardiseringsorganer. Ved å etablere et godt forhold til den nasjonale standardiseringsorganisasjonen, kan en ta et første skritt mot bedre samarbeid. For eksempel jevnlige konsultasjoner om arbeidstakerrelaterte spørsmål i nye standarder.

DEFS representerer den europeiske fagbevegelsen og europeiske arbeidstakere i standardiseringsarbeidet. Vi påvirker utviklingen av standardene på flere måter.

Hvordan du kan delta:

  1. Gjennom direkte og aktiv deltakelse i standardiseringskomiteene, kan fagbevegelsens representanter ha et ord med i laget når standardene utformes. De har ekspertise fra det praktiske arbeidet ute på arbeidsplassene, og bidrar til å sikre en balansert representasjon.
  2. DEFS vil sterkt oppfordre alle medlemsorganisasjoner som har interesse for å arbeide med standarder om å kontakte oss! Også hvis du har en sak du vil at DEFS skal arbeide med.
  3. DEFS oppfordrer medlemsorganisasjonene om å ta kontakt med sine nasjonale standardiseringsorganisasjoner for å samarbeide om standarder som påvirker arbeidstakere. Ta aktivt kontakt med ditt nasjonale standardiseringsorgan for å spørre om de arbeider med noen utkast til nye standarder som påvirker arbeidstakere (og deres arbeidsforhold), og hvordan du kan delta i arbeidet.

DEFS er arbeidstakernes stemme og representerer 45 millioner medlemmer fra 89 faglige sammenslutninger i 39 europeiske land, pluss 10 europeiske fagforbund. Les mer på etuc.org

Kontakt